Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

Zeeuws-Vlaanderen S - Z

SAS VAN GENT


ORDNERS

53 Doopboek R.K. 1709-1754 + index op geslachtsnaam Vertaling doopboek R.K. 1711-1712
54 Doopboek R.K. 1754-1783 + index op geslachtsnaam
55 Doopboek R.K. 1784-1835 + index op geslachtsnaam
56 Huwelijken R.K. 1709-1835 + index op geslachtsnaam 1709-1802
R.K.Trouweboek 1709-1796
57 Index begraafboek R.K. 1710-1802
Begraafboek R.K. 1796-1808
Huwelijken Herv. 1747-1759 (bewerking)
Huwelijken Herv. 1747-1796
Lidmaten Herv. 1810-1817
Bladwijzer op persoonsnamen uit "Hervormde Gemeente Sas van Gent" door F. Caland
58 Schepentrouwboek 1715-1793
Trouwboek 1747-1796 (+index)
Inwoners/erven/gronden 1576-1625-1626-1639
Inwoners volgens kaart van 1576
Namen van huizen en herbergen 17e en 18e eeuw
Kapitale schatting 17-18 april 1665 + index
Marechaussee 1862-1920, bevolkingsregister
Marechaussee kazerne 1 juli 1936, bevolkingsregister
Marechaussee kazerne 1-1-1861/31-5-1940 uittreksel bev.register
Marechausse personeelslijst 1840-1940
Kohier verponding 1683
Kohier subsidie uitdiepen haven 1682
Protocol Notaris Abraham de Smidt 1860-1863

Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.16

1 Bevolkingsregister 1862-1920
2 Parochieregisters Zelzate, huwelijken boek 4-19-17 Austria-polder-
Canisvlietpolder-St.Antoniuspolder Sas van Gent 1662-1767

SCHOONDIJKE

ORDNER

59 Doopboek (Herv) 1645-1740 met register op moedersnaam
Trouwboek (Herv) 1655-1746 + Index
Trouwboek (Herv) 1656-1715 (kopieën originele akten)
Fragmenten uit doop-trouwboek 1741-1796
Kapitale schatting 1665
Taxatie huizen 1747
Bevolking 1688 (V v S: nr ) Vrije van Sluis 497-Schoondijke dorp, Schoondijke Platteland enz.   Diversen                                                          

                                                                                                                              
SINT KRUIS

Doopboek(RK) 1687 - 1716 (zie boek 3 Hontenisse)

SLUIS

- zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800

ORDNERS

60 Alfab. register van namen uit de trouwregisters 1607--1792
Aantekeningen uit de trouwregisters 1607-1792
Aantekeningen uit de trouwregisters 1607-1792 (Alfab)
Lidmatenregister 1578-1587
Lidmaten Sluis, register der lidmaten van de ghemeynte Christi in Sluys 1605
Lijst van ledematen der Duytse Kerk 1735
Gen. afschriften D.B.T nr.42
Doopboeken N.H. Kerk Gecensureerde lidmaten Ned. herv. Gemeente 1664-1670
Lijst van Hoog- Baljuw-Burgemeesters-pensionarissen-grif-fiers en schepenen 1604-1744
Capitale schatting (1665)
Taxatie van huizen binnen de stadt (1666)
Taxatie huurwaarde Sluis 1747-1748
Lijst van huijsen, stallingen en weije 1747 +alfab registers eigenaars en huurders
Lijst van huijsen (1779) + alfabetisch index
Personele taxatie's 1751 of 1752 en 1753 soort belasting
Taxatielijst R.K. 1753 Personele belasting
Volkstelling 1849-1850
Register van de compagnie voetknechten gemonstert int leger voor Sluys op 23 augustus 1605
Diversen
Overlijden 1933 - 1940
60A Lidmatenregister 1604-1700 met register
61 Personele petitie 1758
Akten van indemni-teit 1775-1806
Diversen o.a Emigranten, grafkelders, Invent. N.H. Gemeente, etc.
Beroepsbevolking 1806
Verslag loop bevolking 1851
Kiezerslijst 1916-1917
Not.Huwelijkscontracten 1645-1796 (voor register zie ordner 6)
62 Doopboek R.K. 1703-1796
63 Begraafboek 1630-1795
64 Register op de archieven van notarissen (Sluis) 1645-1796 (-deel 1 t/m 6)
Chronologische lijst van ambtsdragers te Sluis

BOEKEN, zie cassette nr.16, 17 en 18.

Doopboek zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijk 1798-1800
1 Lidmaten Gereformeerde Kerk 1672
2 Weeskamer Sluis 1743-1796 R.A.Zvl.nr 1805
3 Weeskamer Sluis 1604-1791 R.A.Zvl. invent.en rekeningen
4 Weeskamer Sluis RA 1802
4a Weeskamer Sluis RA 1804
5 Bewerking Weesakten 1605-1641
6 Bewerking Weesakten 1714-1743
7 Grafstenen in de St.Janskerk Sluis
8 Lidmaten register Herv. Gemeente 1605-1658
9 De volkstellingen van het jaar IV en VII van Sluis
10 Huwelijkscontracten uit de Notariele archieven van Sluis 1830-1982
10a Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten, enz. van Sluis
11 Weesakte Sluis 1641-1689
12 Acta van de kerkerraad van de Nederduits gereformeerde gemeente Sluis 1578-1587
13 Bevolkingsoverzicht, naam en adres van Sluis rond 1800

Zaalcomputers: Alfabet Digitaal met bronnen.

1 Begraafboek Sluis 1630-1795
2 Bevolking Sluis 1604-1605
3 Boedelrekeningen Sluis 1655-1796
4 Boerderijen Sluis
5 Huisnamen Sluis 1801 en 1802
6 Lidmaten Suis register der litmaten van de ghemeynte Christi in Sluys
7 Lijst lidmaten NH kerk Sluis maart 1735
8 RK dopen Sluis 1703-1796
9 Tauxatie huurwaarde Sluis 1747-1748

VRIJE VAN SLUIS

ORDNERS

65 Uittreksel Schepentrouwboek V v S 1657-1785
Lijst van huizen 1e gedeelte Prins Willempolder 1747
Lijst van R.K. pers.wonende onder de parochie van Cadzandt
R.K. D.B.T. registers 1693-1699
Capitale schattinggen 1665
Huizenlijst 1676
Uittreksel uit commissiebrieven ambtenaar (1652-1677)
Volkstelling 1687-1688 W.Z. Vlaanderen (behalve Breskens) V s V 497
Rekening van het hoofdgeld over het Vrije van Sluis ca.juli 1683
Monsterrollen van de landwachten 1621-1666 V v Sluis nr 354
Diversen Notarieel
Aantekeningen van P.J.van Cruijningen

BOEKEN, zie cassette nr.19

1 Index transporten en plechten over 1641-1721 betr.inv. nr's 1720-819
2 Alf.Lex. index op de eigenaren etc. van transporten 1721-1796
3 Bewerking Weeskamer den Vrije van Sluis
4 Rundveetelling 1771
5 Volkstelling Vrije van Sluis mei 1748

STOPPELDIJK

ORDNER

65a Historisch overzicht Stoppeldijk-Boschkapelle
Inwonerslijst Stoppelsdijk ca okt/nov 1687
Comp. Landsluijden in Stoppeldijk 1745, met index.

Diversen

BOEKEN

Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)

TERNEUZEN

ORDNERS

66 Trouwboek 1631-1697 + index op achternaam
Trouwboek 1697-1750 (in omgekeerde volgorde)
Trouwboek 1750-1796 + index
Doopregister 1663-1741
"Lijst der dooden" 1660-1700 + index
Diversen
Lidmaten 1693-1796
Namen uit acta 1638-1798
Acta d.d. 09.09.1741
Acta d.d. 1802
Capitale schatting boven de F 2.000,--
Kohier van den Hoofdelijken omslag 1912
Terneuzen ten tijde van de eerste Elisabethvloed in 1404 (bevat veel namen van personen met index)

BOEKEN, zie cassette nr.20A

1 Overloper 1689
2 De Leeuwtjes in Terneuzen
3 Landbouwbeleven in Terneuzen

Gebruikerscomputers

1 Lijst inwoners 1820 (Digitaal Alfabet met BRONNEN)

WATERLANDKERKJE

ORDNERS

67 Alfabetische lijst gedoopten 1708-1796 (alleen A-C)
Alfabetische lijst overledenen 1708-1796
Lijst van mannelijke inwoners 1752-1793 met kinderen tot 12jr
Lijst van inwoners 1812-1813

Diversen

BOEKEN: zie cassette 20A

1 Grafschriften gem.begraafplaats.
2 Onderzoek Zeeuwse burgemeesters 1850-1855
3 Boerderijen Waterlandkerkje

WESTDORPE

ORDNERS

68 Westdorpe/Autrichepolder, enkele gegevens over de geschiedenis.
Autrichepolder, overlijden 1760-1794 + index
Westdorp Huwelijken 1734-1799 + index
Lijst van inwoners Westdorp + Autrischepolder 1601
Lijst van inwoners 1743

IJZENDIJKE

zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800

ORDNERS

69 Doopboek R.K. 1806-1852 + index
70 Doopboek R.K. 1852-1909 + voor index zie deel 1
71 Trouwboek R.K. 1705-1947 (voor index zie boek 4,1705-1804)
72 Inventaris van notaris Jan de Wee
Uittr. trouwboek (hervormd) 1654-1768 overl. 1661-1694
Kapitale schatting 1665
Lijst van huizen en gebouwen
Notarieële stukken van R.A. Zvl. 2241-2242-2243 en 2245
Grafschriften hervormde kerk
Predikanten 1606-1969
Pastoors 1703-1962
Dopen N.H. 1722-1771 alsmede index

Diversen

73 Doopboek R.K. 1705 - 1753

BOEKEN, zie cassette nr.20

2 onderzoek naar Zeeuwse Burgemeesters 1850-1855
3 Boedelinventarissen en rek. v d Weeskamer 1675-1695
4 Index op Trouwboek zie ordner nr.3 (1705-1804)
zie boek 10 Algemeen Zeeuws Vlaanderen betr. huwelijken 1798-1800
5 De hofsteden van IJzendijke
6 Inventaris van de archieven der gemeente Ijzendijke 1640-1970(1984)

ZAAMSLAG

ORDNERS

74 Begraafboek 1654-1683 (met index)
Begraafboek 1684-1713 (met index)
Begraafboek 1714-1743 (met index)
Begraafboek 1744-1773 (met index)
Begraafboek 1774-1796 (met index)
Begravingen 1756-1795 te Zaamslag, (verzamellijst)
Uittreksel DTB 1654-1796
Uittreksel DTB 1680-1796
Geboorte 1669-1830 + 1853-1872
Huwelijk 1672-1793 + 1853-1872
Overlijden 1663-1787 + 1863-1872
75 Lijst inwoners 1806
Lijst inwoners 1813 tussen 20-40 jaar
Lijst inwoners 1813 tussen 41-60 jaar
Lijst inwoners ca 1813
Lijst inwoners 1824
Namen in kerkelijke actenboek 1669-1679
Trouwregister 1695-1796
Doopregister 1669-1796
Lijst van Cijnsen 1721
Diverse naamlijsten Zaamslagpolder 1705-1720
Gegevens uit armenrekening 1681-1796
Armenrekeningen 1695-1793
Doop/trouw inschrijvingen 1747/1748
2 kerkeraadsvergaderingen in 1747
Belijdenis 1-4-1790
Kerkeraadsvergadering 15-12-1841
Kerkeraadshandelingen 1702 - 1751
Akten van indimiteit 1792-1793

BOEKEN:( in cassette 20A)

1 Landbouw en beleven in Zaamslag

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Lijst inwoners 1806 (Digitaal Alfabet met BRONNEN)

ZUIDDORPE/OVERSLAG

ORDNERS

76 1 Doop/Trouw 1791-1795 (fragmenten)
Overl/begraven 1758-1793 ( + index)
Inwoners 1701
Contribuanten Axeler-Ambacht 1710

Diversen

BOEKEN(zie cassette nr.20A)

1 Huwelijk 1635-1704 en 1785-1796

ZUIDZANDE

ORDNERS

Uittr. doopboek (Herv) 1661-1796
Uittr. trouwboek (Herv) 1671-1793
Lidmaten (Herv) 1659-1833
Acta (Herv) 1659-1812
Rekeningen diaconie 1793,1794
Predikanten 1659-1933
Bevolking 1688
Taxatie huizen 1747
Protocollen Notaris Jannis Nuyting 1696-1724 (VvS 939-941)
Protocollen Notaris Jozias Nuyting 1724-1734 (VvS 943-944)
Vrije van Sluis (VvS 945)
Notaris Jacob Faas (VvS 946)

Diversen

BOEKEN (zie cassette nr. 20A)

Protocollen Notarissen, Jannis Nuyting (1696-1724), Jozias Nuyting (1724-1737) en Jacob Faas (1747-1751

Laatst bijgewerkt 09-09-2021Inventaris collecties