Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Zeeuws-Vlaanderen A - R

ALGEMEEN

ORDNER 1

Grondgebruikers,veehouders en paardenbezitters in W.Zws.Vlaanderenrond 1750.
Fam.register Jacobus Possonnier
GebGeb/Huw/Ovl 1666-1823
Notities uit Zelandia 1904, Zelandia 1927-1930, Terneuzense krant 1873-1879
Axelsche krant 1898-1901, Zelandia 1930/1931, Terneuzensche courant 1880,
Axelsche courant 1901-1903, Zelandia 1931
Div.dorpen Oorlogsgeweld in Zws Vlaanderen
Diversen

 

ORDNER 1A

 

Salzburger emigranten in 1764

Emigranten Zeeuws Vlaanderen per gezin/per plaats

Emigranten members of the Church of Marion

BOEKEN (zie cassette A,B,B-1)

1
2 Zeeuwsvlaamse Varia, uit diverse bronnen
3 Belgische inwoners gehuwd. Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis.
4 De volkstelling v/h jaar 1V. van Zeeuws-Vlaanderen deel 1.
5 De volkstelling v/h jaar 1V. van Zeeuws-Vlaanderen deel 2.
6 De volkstelling v/h jaar 1V. van Zeeuws-Vlaanderen deel 3.
7 Kohier voor de verponding 1665
8 Alfabetische naamlijst v dienstweigeraars in W-en OostZ-Vlaanderen
9 West-Zeeuws-Vlaanderen. Kopers Landbouwgrond 1680-1841
10 Huwelijksakten 1798 t/m 1800 en huwelijken van inwoners uit het voormalige Staats Vlaanderen m.n. communes Axel, Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis
11 Huwelijken West Zeeuws Vlaanderen vanaf 1796
12 Salzburgers in Nederland
13 Index weeskamers West Zeeuws Vlaanderen
14 Brieven van emigranten

MEMORIE VAN SUCCESSIE ZEEUWS-VLAANDEREN

Deel

1 Aa t/m Bar
2 Bar t/m Bog
3 Boi t/m Bru
4 Bry t/m Cla
5 Cla t/m Dav 1/m 5 cassette C
6 Dek t/m Dix
7 Dob t/m Eys
8 Faa t/m Goo
9 Goo t/m Hel
10 Hel t/m Hon 6 t/m 10 cassette D
11 Hoo t/m Joo
12 Joo t/m Koo
13 Kor t/m Let
14 Let t/m Mar
15 Mas t/m Nev 11 t/m 15 cassette E
16 Nev t/m Pie
17 Pie t/m Rei
18 Rem t/m Ryn
19 Ryn t/m Smi
20 Smi t/m The 16 t/m 20 cassette F
21 The t/m Ver(d)
22 Ver t/m Ver(t)
23 Ver t/m Vyv
24 Waa t/m Wie
25 Wil t/m Zyp 21 t/m 25 cassette G

Rechterlijk Archieven (Notarieel Archief) Zeeuws-Vlaanderen

RA.Z-Vl 1434-1445 Archief Weeskamer Oostburg 1575-1794(Zie onder Oostburg, boek 4)RA.Z-Vl 1446- Notarieel Archief Not. Jacob de Vloo 1663-1-670(Zie onder Oostburg. ordner 46)RA.Z-Vl 1447-1449 Notarieel Archief Not. Daniel Bekkens Sr.17-28-1796 (Zie onder Oostburg, ordner 46) RA.Z-Vl 1450 Notarieel Archief Not. Daniel Bekkens Jr.17-28-1796 (Zie onder Oostburg, boek 1) RA.Z-Vl 1451 Notarieel Archief Not. Daniel Bekkens 1783--1790 (Zie onder Oostburg, boek 2) RA.Z-Vl 1452-1453 Notarieel Arch Not. Daniel Bekkens 1791-1-796 (Zie onder Oostburg, boek 3) RA.Z-Vl 1454 Boedelbeschrijvingen en Rek. Not.Dan. Bekkens 1768-83 (Zie onder Oostburg, ordner 46) RA.Z-Vl 1458 Notarieel Archief Not. Clement A. v Casteel 1794-1796 (Zie onder Oostburg, ordner 46) RA.Z-Vl 2151 BBB t/m GGG Archief Weeskamer Breskens 1637-1795 (Zie onder Breskens, boek 1) RA.Z-Vl 2152-2156 Notarieel Archief Not. J.G.van Cruyningen 1668-1696 (Zie onder Breskens, boek 4) V.v.S 939-941 Notaris Jannis Nuyting 1696-1724 (Nrs. 1 t/m 301)(Zie onder Zuidzande, ordner 77) V.v.S 943-944 Notaris Josias Nuyting 1724-1737 (Nrs. 301 t/m 471A) (Zie onder Zuidzande, ordner 77)
V.v.S 946 Notaris Jacob Faas (achterin RA.Z-Vl 2110) 1747-1751 (Zie onder Zuidzande, ordner 77)

AARDENBURG


ORDNER

2 Trouwboek (Waals) 1764-1795 Schepenhuwelijken 1623-1652 Schepenhuwelijken 1656-1765 Capitale schatting 1665 Gedeeltelijke bevolkingslijst tussen 1689 en 1690 Huizen-lijst van anno 1747 Grondbezitters en inwoners in 1459 en 1566-1572 Poorters-boeken (1610-1788) Volksverhuizing in 1604 Predikanten etc. (Hervormd) 17e en 18e eeuwKatholieke inwoners 1709-1794
Katholieke inwoners Aardenburg-ambacht 1708-1732
3 Lidmaten (Herv) 1604-1774 in actaboek Bevolkingsregister marechausseekazerne 1880-1920De magistraat van Aardenburg in de 17e en 18e eeuw (overdruk Vlaamse Stam 1967) Lijst van Hugenoten 1686
Diversen
Regestenlijst bij inventaris oud-archief stad Aardenburg

BOEKEN, zie cassette nr. 1, 2 en 3

1 Uittreksel actaboek Nederduits Herv. Kerk 1681-1690
2 Doopboek 1640-1664 (bewerking + index)
3 Doopboek 1665-1695 (bewerking + index)
4 Doopboek 1695-1730 (bewerking + index)
5 Doopboek 1730-1796 (bewerking + index)
6 Doopboek Waals 1687-1795 (bewerking + index)
7 Geboorte (Doopsgez) 1770-1812
8 Bevolking van de Stad en Schependomme 1459-1796
9 Begraafboek 1760-1796
10 Actaboek Nederduits ger. gem. 1604-1624
11 Indextransport- en plechten akten 1700-1796
12 Emigranten naar Noord Amerika vanuit SINT KRUIS bij Aardenburg, 1847 - 1924

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Lidmaten 1647 - 1666
2 Lidmaten 1667 - 1720
3 Franse Refugiés 1685 - 1686

ABSDALE

-Doop R.K. 1682-1693, (zie ordner 3 Hontenisse, blz 52 t/m 54)

St. ANNA TER MUIDEN

ORDNER

4 Lidmaten 1628-1660 transcriptie + index
Lidmaten 1628-1660 (kopieën originele akten)
Huwelijk 1615-1628 (incl index)
Huwelijk 1615-1660
Huwelijkscontracten Extracten van notariele huwelijkscontracten 1647-1795
Begraven 1657-1703 (Herv) (bewerking + index)
Begraven 1752-1788
Begraven 1752-1766 (origineel)
Weesboeken 1615-1717 (RA Zvl 457-487-488)
Volkstelling 1796
Grondeigenaren 1671
Kapitale schatting 1665
Diversen
Doopboek 27-3-1661 - 1796
Ondertrouw/trouw 1628 - 1660

BOEKEN, zie cassette nr.3

2 Bevolkingsregister 1849
3 Integrale transcriptie van de dopen 1612-1628 (met index)
4 Integrale transcriptie van de dopen 1661-1796 (met index)

AXEL

- Doopboek R.K. 1684-1692, zie ordner 3 Hontenisse blz.77
- zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800

ORDNER

5 Klapper op doopregisters 1603-1796
6 Doop en trouwboeken 1603-1697,
Burgelijke stand: geb: 1853-1872
huwelijk: 1853-1872
overlijden: 1853-1872
Ledenlijst Chr. Afgescheiden Gemeente 1850-1860
R.K. geestelijkheid 1357-1525
Naamlijst predikanten Axel,Beoosten Blije, St.Mark, Zuiddorpe 1656-1863
Lijst van schepenen 1326-1800
Belastingkohieren 1747-1748 (met index) Belastingplichtigen met vermogen boven F 2.000,--(1665)
Lijst van emigranten van de Chr. Afgescheiden Gemeente naar Noord-Amerika 1e helft 19e eeuw
Enige Axelaren voorkomend in "Centraal Alfabetisch register" Goes en stadsarchief Oudenaarde (Belgie) Aantekeningen uit notarieel archief "Rechterlijke Archieven Zvl."
De bevolking van Axel 1571-1578 (Zeeuwse Stam 1984, nr 44)
Lijst belastingplichtigen (Zetting) 1581
Uitreksels weeskamer R.A. Zvl.
Diversen
7 Overloper over de Ambagte etc. dd 1689
Inwoners polders rond Axel 1687
Monsterrol manschappen te paard in Axel-Ambacht ca.1700
Lijst belastingplichtingen 1710
Lijst van weerbare mannen beoosten Moerspui 1756
Weesboedelinventarissen 1728-1785
Inwonerslijst 1796
Klapper overlijden 1933 - 1940

BOEKEN, zie cassette nr.4

1 Weesboeken van Axel en Axeler Ambacht
2 Inwoners 1800
3 Overloper 1689
4 De hofsteden van Axel

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Begraafboek Axel 1697-1731
2 Dopen Axel 1683-1736
3 Index trouwboek Axel 1604-1648
4 Trouwboek Axel 1604-1648
5 Axel index trouwen 1653-1691
6 Trouwboek Axel 1653-1691
7 Axel Index trouwen 1691-1729
8 Trouwboek Axel 1691-1729
9 Index trouwboek Axel 1729-1749
10 Trouwboek Axel 1729-1749
11 Trouwboek Axel 1786-1813

BIERVLIET

ORDNERS

8 Doopboek (Hervormd) 1640-1699
Doopboek (Hervormd) 1699-1704
Trouwboek (Hervormd) 1628-1663
Weeskamer 1639-1661
Ingezetenen boven F 2.000,-- gegoed (1665)
Begraafboek 1731-1762
Overlijdensklapper 1933 - 1940
Plattegronden

Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.5
1 Doop en geboorte 1705-1754
2 Doopboek 1755-1796

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Lijst lidmaten Biervliet 1628 - 1722 (1729)

BOSCHKAPELLE zie ook Axel

ORDNER

9 Doopboek 1768-1797 origineel, bewerking en index
Huwelijken 1768-1797 copie van origineel
Overlijden 1758-1795 met index
Burgelijke stand: geb: 1853-1872
huwelijk: 1853-1872
overlijden: 1853-1862
Enkele geboorte-huwelijks en overlijdensakten.
Fragmenten uit Doopboek 1720-1796
BOEKEN, zie cassette nr.5
1 Doopboek Boschkapelle 1686-1735 (bewerking + index)

BRESKENS

ORDNER

10 Doop (Herv) 11-09-1611 t/m 16-09-1708
Bij de doop hoort kaartenbak met een index van alfabetisch gerangschikte kaartjes voor de letters L en M. Is op aanvraag beschikbaar en is aanwezig (kamer C1/04)
Huwelijk 14-01-1611 t/m 27-06-1711
Huwelijk 1843-1822
Overlijdensklapper 1933 - 1940
11 Bevolking 1832
Bevolking sept. 1798 -sept.1799
Lidmaten 1611 t/m 1702
Lidmaten 1653 t/m 1673 uit actaboek 1615-1720 (fol.45-56)
Lidmaten 05-04-1659 t/m 30-07-1797
Diversen, waaronder
- begraven 1715
- kapitale schatting 1665
- weerbare mannen 1688-1689
- taxatie huizen 1747
- dienstboden 1748-1749
- 183 slachtoffers bombardement 11-9-1944
- 34 slachtoffers oorlogsgeweld 1943-1945

BOEKEN, zie cassette nr.6 en 6a

1 Weeskamer Breskens inventarisnr.2151BBB t/m 2151GGG
2 Doopboek Breskens 1708-1796 deel 1, (bewerking + index)
3 Doopboek Breskens 1708-1796 deel 2, (bewerking + index)
3a Doopboek Breskens andere bewerking
5 Begraafboek Breskens 1662-1756
6 Trouwboek Breskens 1611-1711
7 Weesboek RAZvl. 2151xx (1612-1622) en 2151yy (1636-1657)
8 Kadastrale Atlas deel 2, waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832 door H.J. Plankeel (staat tussen cassette 6a en 7)

CADZAND

ORDNER

12 Doopboek 1607-1661 alfabetisch op vadersnaam + index op moedersnaam
Bewerking doopboek 1661-1736 alfabetisch
13 Huwelijk 1607-1810 met index
Begraven, aantekeningen (1648 t/m 1651 en 1703 t/m 1772)
Overlijden 1933 -1940
14 Publications huguenot society of London
- Dopen Waalse Kerk 1685-1724
- Huwelijken Waalse Kerk1686-1723
- Huwelijken Ger Kerk voor 1685 (list A)
- Lijst Franse vluchtelingen omg Cadzand per 28 dec 1685 (List B)
- Lijst Franse vluchtelingen te Groede eind 1685 (List C)
- Lijsten van gezinnen afkomstig uit de omgeving van Lille 1713 en 1718 (List D, part 1+2)
- Registers van de Protestantse Kerken van Lille 1708- 1713 Béthune 1711-1712, en Mons 1713-1715
- Dopen Waalse Kerk 1720-1796 op mans naam, en verwijzing op moedersnaam
- Huwelijken Waalse Kerk 1722-1796 (met index)
- Historie van de Hervormde en Waalse gemeente te Cadzand
15 Gebruikers en eigenaren van land in de parochie Cadzand (omloper)1783
Kapitale schatting boven F 2.000,= 1665
Diverse naamlijsten uit archief Vrije van Sluis (V.v.S.) inv.nr 497
Grondgebruikers 1723 (V.v.S.) inv.nr 536
Ommeloper v/d watering Cadzand 1539
Diversen met o.a. Cadzand in Arnemuiden en fragmetnen van Houte en Poreij c.s.
Eigenaren/bewoners juli 1747
16 Dopen Geref. 1607 - 1796
Waals 1685 - 1723
Trouwen Geref. 1607 - 1796
Waals 1691 - 1722
16a Transcriptie begraafboek 1702-1712 met index
Begraafboek 1702 - 1796

BOEKEN, zie cassette nr.7

1 Doopboek Hervormde gemeente 1737-1796
2 Register of the Walloon Church of Cadzand 1685-1724
3 Huwelijken 1797-1922

CLINGE

-Doopboek R.K. 1677-1693, zie ordner 3 Hontenisse, blz. 16 t/m 42 en 61 t/m 77

ORDNER

17 Geboorten 1808-1833
(zie ook ordner 3 Hontenisse "Doop R.K." 1677-1693)
Huwelijk 1809-1851
Overlijdens 1808-1833
18 Bevolking 1728
Communicanten 1745
Militielijst lichtingen 1780-1797
Militielijst 1-1-1797
Bevolkingsregister op 1 nov 1818 + index
Geboorten: 1853-1872
Huwelijken: 1853-1872
Overlijdens: 1853-1872
19 Geboorten 1903-1970
Huwelijken 1796-1912
Overlijdens 1900-1987 + bidprentjes

Diversen

BOEKEN, zie cassette 8

1 "Leemten in de eerste jaren van de Burgelijke Stand"
2 Alfabetische index van grondeigenaren 1832-1838
3 Huwelijken 1796-1814
4 Huwelijken 1815-1850
5 Huwelijken 1815-1950
6 Huwelijken 1901-1925
7 Huwelijken 1913-1932
8 Huwelijken 1926-1950
9 Huwelijken 1951-1969
10 Huwelijken 1780-1803

20 EEDE

ORDNER

Dopen (Herv) 1744-1796
Volkstelling 1796-1798
Taxatie huizen "St.Baafs" 1747
Taxatie huizen "Heile"
Overlijdensklapper 1933 - 1940
Namen,ouderdom,beroep van ingezetenen van bewester Eede

FERDINANDUSPOLDER

Doop R.K. zie ordner 3 Hontenisse 1684-1692 bl 54 t/m 55

GRAAUW

ORDNER

21 Geboorten : 1853-1872
Huwelijken: 1853-1872
Overlijdens: 1853-1872
Overlijdensklapper 1933 - 1940

GROEDE

ORDNER

22 Naamregister op doop/trouwboek (Doop 1613-1642 en
Trouw 1623-1642)
Dopen (Hervormd) 1613-1642
Trouwen (Hervormd) 1623-1642
Dopen (Hervormd) 1750-1833 (op datum en alfabetisch)
Begraven 1706-1797
23 Dopen (Waals) 1687-1796 (met index op moedersnaam)
24 Trouwboek 1623-1642
Trouwboek 1655-1702
Kerkregt op het ondertrouw 1732-1797
Kerkregt op het ondertrouw 1732-1797 (namen index)
Trouwboek Waalse kerk 1687-1724
Trouwboek Evang Luthers gemeente 1732-1796
Lidmaten (Hervormd) omstreeks 1620
Lidmaten (Hervormd) 1648-1703
Lidmaten (Hervormd) 1704-1752
Lidmaten (Hervormd) 1769-1835
Alfabetisch op voornamen
Lijst van Salzburgse emigranten 1732 in Groede.
25 Extracten uit het begraafboek 1638-1705
Begraven 1638-1685 (Aant. J.Luteijn)
Begraven 1638-1685 (Aant. de Hullu)
Dodenboek Evang. Luth. gemeente 1732-1787
Overleden/begraven 1733-1794
26 Capitale Schatting 1665 (boven de F 2.000,--)
Lijst van gebruikers van landerijen 1673
Huizenlijst binnen en buiten het dorp en in Baarsande (aug 1747)
Vrije van Sluis 497 (Groede)
Nr. 25 Lijst van namen van families, personeel etc Jan.1688
Lijst van namen, armen onderhouden door de diaconie 1688
Nr. 26 vrijwel identiek aan de voorgaande
Nr. 40 lijst van namen mannen en het aantal personen van boven en beneden de 16 jaar + het aantal koeien en paarden.
Diversen o.a.
Grondgebruik 1708
Restitutie personele quotisatie 1724
Inventaris archieven gemeente Groede 1626-1970(1986)
27 Kerkrecht op het begraven 1732-1797 met index.
Overlijden 1933 - 1940

BOEKEN(zie cassette 9)

1 Gereformeerd begraafboek 31 mei 1706-31 dec.1732 (deel1
2 Kerkrecht op begraven Nederduitse kerk 1732-1797 (deel2)

HEIKANT

ORDNER

28 Heikant-kermis (dodenherdenking vanaf 1968)

HENGSTDIJK

ORDNER

29 Doopboek 1786-1796Trouwboek R.K. 1623-1645, 1648-1652
id id 1717-1796
Trouwboek Herv.1679-1716
29a Trouwboek Herv.1747-1779
Trouwboek Herv.1786-1795
Lidmaten 1783-1790
Eedsaflegging voogden 1773-1795

BOEKEN, zie cassette nr.11 en 12

boedelinventaris deel 1 en 2 (zie onder Hulst nr 5 en 6)
Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)

HOEK

ORDNER

30 Trouwboek 1633-1696 (met index)
Trouwboek1700-1796 (met index)
Geboorte/huwelijk/overlijden 1853-1892 B.S. 10 jarige tafels
Lidmaten Ned.Ger.Gem 1786-eind 19e eeuw + predikantenlijst
Lidmaten Prot.kerk Vremdijke 1588-1626 Diversen t.w.
- Aant. huwelijk 1636-1736
- Lijst van namen van gevers voor de bouw van de nieuwe kerk in 1633
- grafstenen in de kerk

BOEKEN, zie cassette nr.9

1 Dopen 1698-1749 met index
2 Dopen 1750-1795 met index
3 Huwelijk 1730-1795 met index
4 Trouwboek 1633-1696
5 Trouwboek 1700-1796

HONTENISSE

ORDNER

31 Doopboek (Herv) 1677-1775 met index
Trouwboek (Herv) 1677-1775 met index
Lidmaten (Herv) 1687-1816
Eedsaflegging voogden 1776-1795
Diversen
32 Geboorte 1853-1862 B.S. 10 jarige tafels
Geboorte 1863-1872 B.S. 10 jarige tafels
Huwelijk 1853-1872 B.S. 10 jarige tafels
Overlijden 1853-1862 B.S. 10 jarige tafels
Overlijden 1863-1872 B.S. 10 jarige tafels
32a Doopboek 1692-1766 4 delen met indexen
33 Doopboek R.K. 1648-1694 + index (blz.1 t/m 42, 58 t/m 61 en 77 t/m 78)
Trouwboek R.K. 1677-1726 + index (blz.1 t/m 17)
34 Transcriptie en origineel Doopboek 2A 1687-1702
Transcriptie en origineel Doopboek 2B 1687-1702
Transcriptie en origineel Doopboek + index op achternaam IN 1687-1715
Transcriptie en origineel Doopboek + index ,, IM 1687-1716
Transcriptie en origineel Doopboek + index ,, RK Doopboek Lamswaarde 1768-1769

BOEKEN, zie cassette nr. 10.

1 Boedelinventaris en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse


HOOFDPLAAT

ORDNERS

35 Dopen 1.4.1783-14.8.1796 alfabetisch op vadersnaam
Begraven 1788-1796
Bevolkingsregistratie 1826-1831

Diversen

HULST

-Trouwen R.K. 1687-1716, zie ordner 3 Hontenisse bldz. 18 t/m 40
-zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800

ORDNERS

37 Index geboorten 1796-1801
Index huwelijken 1796-1801
Index overlijden 1796-1801
Begraven N.H. 1651-1796
Leden magistraat 1255-1970
Pastoors 1228-1971
Predikanten 1566-1970
Klantenlijst manufacturenwinkel 1619, 1630
Grafschriften St.Willibrordskerke
De Vesting Hulst
Kapitale schatting 1665 met index
Vlamingen in het burgerboek 1715-1774
Kohier haardsteden 1683
Taxatie inwoners 1747
Lidmaten (herv)1705-1745, 1745-1848
Everingenboek erfcijnzen 1769
Quohier van Hooftgeld van pers. boven en beneden de 16jaar 1693
Lijst van belastingschuldigen, 1829
Bevolking 1693
Cijnzen 1813-1831 + index
Diversen
Grafschriften verzamelingen
Grafzerken St. Willibrordskerk
38 Armenrekeningen 1463-1464
Cijnzen op gebouwen en gronden, alsmede renten op huizen over periode 1813-1831

BOEKEN betreffende Hulst en Hulster-Ambacht,

zie cassette nr. 11-12-13.
- Zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800
1 Begraafboek Hulst 1612-1625
4 Resoluties magistraat Hulster Ambacht 1694-1789
5 Boedelinventaris en akten van uitkoop Hulster parochie dl.1
6 Boedelinventaris en akten van uitkoop Hulster parochie dl.2
7 Verpachting domeingronden Hulster Ambacht 1797
8 Verpachting domeingronden Hulster Ambacht 1818
9 Capitulatie van Hulst 1747
10 Overloper van s-Her Pauluspolder 1545
11 Klantenlijst van een manufacturenwinkel in het begin van de 17e eeuw
12 Begraafboek Hulst 1625-1645
12a Boerderijen in het Land van Hulst
13 R.K. Begraafboek Hulst nr23 28 okt 1651-7 jul 1664
Zie voor de geschiedenis van Hulst het boek "Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747

HULSTER AMBACHT

Omvat: Clinge, Grauw, Hengstdijk, Hontenisse, Lamswaarde, Pauluspolder, Ossenisse en Stoppelsdijk

BOEKEN (cassette 12)

1.De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739

ORDNERS
3
6 Begraafboek Pauluspolder (1709-1742)
Kohieren voor de personele quatisatie (1665)
Mannelijke inwoners boven 16 jaar (1688)
Hulster-Ambacht Voogdijregister nr 583
Eedsafleggingen voogden Pauluspolder en Stoppelsdijk Hulster-Ambacht 1773-1795 RA-ZVl. 497 Eedsafleggingen voogden Hulster Parochie Bezuiden Hulster- Ambacht RA-ZVL. 497
Eedsafleggingen voogden Hulster Parochie Benoorden Hulster-Ambacht RA-ZVL. 497
Kohier honderste penning Absdale 1569
Aantekeningen afgelegde boedelrekeningen 1707-1725
Persoonsnamen index op akten van goedgedrag 1730-1795
Heveringhe ende nieuwe metinghe van Vranckendijck, Duvers-houck ende Sijschorre
Aantekeningen Resoluties van de Magistraat van Hulster-Ambacht (1694-1789)
Diversen

Boeken
:(in cassette 19A Vrije van Sluis !!)
6 Index Archieven Het Vrije van Sluis (1584-1796) en Hulsterambacht (1242-1795)

ST.JANSTEEN

-Doop R.K. 1681-1694, (zie ordner 3 Hontenisse, bldz 42 t/m 52)

ORDNERS

39 Geboorte/huwelijk 1827-1861 en 1910-1940
Fragment uit doopboek 1659-1670
Aantekeningen uit doopboek 1747-1794
Aantekeningen uit doopboek R.K.1792-1796

Diversen

KIELDRECHT

-Doop R.K. 1682 t/m 1693, zie ordner 3 Hontenisse blz 55 t/m 58

KLOOSTERZANDE

BOEKEN

Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)

LAMSWAARDE

ORDNERS

40 RK Trouwboek 1713 - 1732
RK Doopboek 1747 - 1768
RK Doopboek 1769 - 1795
RK Doopboek 1795 - 1796

KOEWACHT

ORDNERS

40 Trouwboek (R.K.) 1710-1780
Taxatie inwoners 1701
Index Persoonsnamen op "De geschiedenis van een jong dorp".
Diverse akten B.S.

ST.KRUIS

BOEKEN

Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)
Huwelijken 1796-1922 (cassette 13A)

41 ORDNERS

Doopboek (Herv) 1653-1796 alfabetisch op vadersnaam + Index op moedersnaam
Kerkeraads Acta Herv. 1652-1688
Bevolking 1688 (VvS-497)
Taxatie huizen 1747
Capitale schatting boven de F 2.000,-- (1665)
Diversen

LIEFKENSHOEK/lillo

BOEKEN: zie cassette 13.

1 Aantekeningen uit de kerkelijke register

MOERSPUI

ORDNERS

42 Doopboek (Herv) 1646-1693 (A t/m K)
43 Doopboek (Herv) 1646-1693 (L t/m Z)

NIEUW-NAMEN

BOEKEN, zie cassette nr.13

1 Dopen R.K. 1859-1948
3 Begraven R.K. 1859-1948
4 Liber Animarum deel 1 (originele tekst)
5 Liber Animarum deel 2 (index)

NIEUWVLIET

ORDNERS

44 Dopen 1658-1671 (onvolledig)
Dopen 1684-1721 (onvolledig)
Huwelyken 1730- (onvolledig)
Overlyden 1732-1752 (onvolledig)
Lidmaten (Herv) 1659-1681
Weeskamer losse stukken 1614-1794 (RA Zvl 2212)
Capitale schatting boven en onder F 2.000,-- (1665)
Lijst van namen van mannen boven en onder de 16 jaar +
Aantal koeien en paarden (VvS-497)
Cohier van huizen en timmer 1747
Bevolking 1795-1796 , sept.1796-sept.1797, sept.1798 - sept.1799

BOEKEN, zie cassette nr.14

1 Bewerking weeskamer
2 Transcriptie en Indices op het doopboek 1658-1723
4 Huwelijk 1709-1774
5 begraafboek 1728-1775
6 Lidmatenlijst N.H. 1646-1797

OOSTBURG


zie boek 10 "Algemeen Zeeuws Vlaanderen" betreffende huwelijken 1798-1800

ORDNERS

45 - Poorterboek 1647-1794
- Begraafboek (Herv) 1652-1660
- Begraafboek 1700-1707
- Lidmaten (Waals) 1691-1700
- Bevoling seot.1797 - sept.1798, sept.1798 - sept.1799
- Refugies 1686
- Lijst van huizenbezitters 1747
- Kapitale schatting 1665
- Inventaris archief kerkvoogdij N.H.gemeente
- Diversen
-Inventaris oud archief gemeente Oostburg 1368-1931
46 Notariele akten, Notaris Jacob de Vloo
- Notariele akten, Daniel Bekkens Raze 1447-1448-1449
- Boedelinventarissen en rekeningen Notaris Daniel Bekkers + index ZvL R.A. 1454
- Archief Notaris Clement Abraham van Casteel + index ZvL R.A. 1458

BOEKEN, zie cassette nr.15

1 Bewerking Archief not.Bekkens met index R.A. Zvl nr.1450.
2 Bewerking Archief not.Bekkens met index R.A. Zvl nr.1451.
3 Bewerking Archief not.Bekkens met index R.A. Zvl nr.1452-1453
4 Bewerking boedelinvent. en rekeningen van de Weeskamer 1575-1794.
5 Memorie van Succesie Oostburg 1882-1900
6 Resoluties van de Magistraat 1680-1794
(zie boek 10 Algemeen Zeeuws Vlaanderen betr.huw/1798-1800)
7 Boerderijen van Oostburg

OSSENISSE

BOEKEN

Boedelinventaris: zie deel 1 en 2 Hulster parochie Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)

ORDNERS

47 - Doopboek (Herv) 1649-1681
- Trouwboek (Herv) 1648-1682 zie ook ordner 3, Hontenisse Trouw
- Eedsaflegging voogden 1773-1795
- Doopboek (RK) 1687-1716 (zie boek 3 Hontenisse)

OVERSLAG zie ook Axel

ORDNERS

48 - Index doopboek R.K.1722-1809
- Trouwboek R.K. 1722-1775
49 - Begraafboek R.K. 1722-1775 + index
- Index begraafboek R.K. 1775-1797
- Taxatie inwoners 1701, 1710.

PHILIPPINE

ORDNERS

50 Doopboek (R.K.) 1770-1795
Trouwboek (Herv) 1757-1793
Predikanten 1634-1796
Diversen Schepenakten 1650-1660
Diversen

POLDER VAN NAMEN


1 Doopboek 06-01-1670 t/m 28-12-1686

Rekening diacony armen over 1712-1713
Naamlijst magistraat "Polder van Namen" + index
Monster rolle "Polder van Namen" + index
Quatisatie huizen 1621-1625 in "Polder van Namen" + index
Quatisatie huizen 1621-1625 in "Nijspolder
Historische gegevens Namen en fort Anna

BOEKEN, zie cassette nr.13

1. Het fort Sint Anna in de polder van Namen door J.M.G. Leune

RETRANCHEMENT + TERHOFSTEDE

ORDNERS

52 Extracten Huwelijkse voorwaarden 1658-1795 (uit archief VvS, notarissen)
Naamregister ACTA-boek (Herv) 1749-1829
Aantekeningen uit de doopboeken 1643-1794
Diversen naamlijsten ca. 1688 uit VvS 497
Volkstelling (febr 1796) + origineel
Bevolkingsregister 1745-1847 + index
Inwonerslijst pers. boven 12 jaar ca 1795
Diversen

Laatst gewijzigd: 8-10-2019


Inventaris collecties