Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

 


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A

PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Zuid-Beveland H - N

'S-HEER ABTSKERKE en SINOUTSKERKE

ORDNERS
38 Doop 1666-1810 (alfabetisch gerangschikt + register op vrouwennamen)
Doopregister 1660-1810
Geboorten 1853-1862
Trouwboek 1667-1810 ( + register op vrouwennamen en op mansnamen)
Overlijden 1932-1940
Gezinnen 1666-1810
Raze, diverse nummers, tijdvak 1667-1810, verkopingen,transporten, plechten, schepenacten en gerechtsrollen.
Inwonerslijst 1813
Bevolkingsregister 1861-1887
Diversen
39 Actaboeken N.H. kerk 1670-1715
Lidmatenlijst 1666
Consistoryboek
Overloper 1603,1617,1667

BOEKEN
, (zie cassette nr.5)

'S-HEER ARENDSKERKE


ORDNERS,

40 Doopboek 1584-1606 + naamregister
Doopboek1666-1722 (alfabetisch op vadersnaam) en naamregister van de ouders
Doopboek 1729-1810 (alfabetisch op vadersnaam) en naamlijst van de ouders
41 Trouwen 1583-1605 (+ alfabetische naamlijst)
Trouwen 1614-1810 (+ alfabetische naamlijst)
Overlijden 1806-1810 en 1933-1940
42 Bevolking 1813
Lidmaten 1581-1589
Avondmaalgangers 1585-1604
Lidmaten 1594
Ouderlingen en diakenen 1587-1610
Avondmaalgangers 1604-1615 (alfabetisch in een lijst)
Lidmaten 1619-1634
Lidmaten 1773-1810
Diaconie rekeningen 1583-1667 en 18e eeuw
Raze 2720, register van transporten 1678-1688
Overloper Nieuwe Kraaijert 1623, 1679, 1715
Overloper Oude Kraaijert 1657
Indices op de Diaconierekeningen 1583-1667
Uit diaconierekeningen afgeleide sterf- of begraafdata
Index op de lijst van aangegeven lijken 1806-1810
Inventaris Raze
Roode Roede

Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.5, 5a en 5b)
7 Inventaris van het Archief van het waterschap 1703-1959
8 Register van weesakten 1678-1754 RAZE 2738
9 Bevolking 1811
10 Indices op de Diaconierekeningen pag.1-135
11 idem pag.136-357
12 idem pag.358-619
13 Register van transporten 1678 - 1700

'S-HEERENHOEK

ORDNERS,

43 Doopboek 1657 -1810 (alfabetisch op voornaam) Lidmaten 1657 - 1729 N.H. Kerk actaboek
Bevolking 1813 Raze 2753
44a Doop- en Trouwboek 1657-1810 Nederduits Gereformeerd (A t/m L)
44b Doop- en Trouwboek 1657-1810 Nederduits Gereformeerd (M t/m Z) met index A t/m Z
45 Doop (R.K.) 1665-1709 (+ register op fam.naam van de vader)
46 Doop (R.K.) 1710-1735 (+ register op de ouders)
Doop (R.K.) 1736-1760 (+ register op fam.naam van de vader)
47 Doop (R.K.) 1760-1790 (alfabetisch gerangschikt + register op de familienamen van de moeder)
Doop (R.K.) idem 1768-1775 (copie van het origineel)
48 Doop (R.K.) idem 1791-1810 (alfabetisch gerangschikt + register op familienaam van de moeder)
Trouwen (R.K.) L.P. (1666-1784) + copie van het origineel + register op familienamen, plaatsnamen en getuigen)
Trouwen (R.K.) L.P. (1666-1805) (alfabetisch gerangschikt)
49 Overlijden (R.K.) L.P.(1697-1709)+ register op familienamen
Overlijden (R.K.) L.P.(1698-1766)+ register op familienamen + register op plaatsnamen.
Overlijden (R.K.) L.P.(1791-1806)+ register op familienamen
Overlijden (R.K.) L.P.(1798-1810) alfabetisch gerangschikt)
Begraafboek R.K. 's-Heerenhoek 1798-1810
Begraven (R.K.) 1817-1930
Overlopers 1757-1771-1792
Register der Fundatien van Zuid-Beveland 1818-1918

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.5)

1 Bevolking 1811
2 Toponymie van 's-Heerenhoek
3 De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672-1985

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN

ORDNERS,

50 Inwoners 1813
Raze 2760, schepenactenboek 1745-1803 (+ namenreg.)

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.5b)

5 Raze 1584
6 Raze 1761

HEINKENSZAND

ORDNERS,

51 Geboorten/Doop 1807-1824 + naamreg.
Trouwboek 1807-1810 + naamreg.
Ondertrouw 1807-1810
Reconstructie DBT 1614-1810
Inwonerslijst 1793
Inwonerslijst 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 20-40 jaar in 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 41-60 jaar in 1813
Aantekeningen uit Consistorieboek 1649-1733 + register
Aantekeningen uit Diaconiereken. 1717-1803 + register
Giften (onder)trouw 1727-1777 + index
Diversen
52 Raze 2778-2847
Raze 2827-2841
Overloper 1684 + 1720
Diversen
53 Raze 2790, 1591-1595
53a Transporten van huizen 1591-1810

BOEKEN, (zie cass. nr 6 en 7)

8 Bevolking 1811
9 Weeskamer 1633-1765
10 Raze 2790 deel 1 pag. 1-300
11 Raze deel 2 pag. 301-512

HINKELENPOLDER

ORDNERS,

54 Schepenacten RAZE 3364-3368-3369-3370 - 3371A

Baanders Vergaar Oost Hinkelen Polder

Diversen
BOEKEN
, (zie cass. nr 7)

3 Overloper 1715

HOEDEKENSKERKE

ORDNERS

55 Doop 1658-1737
Doop 1738-1810
Trouwen 1654-1737 + register
Trouwen 1737-1806
Trouwen 1658-1806
Geboorten 1873-1882
Huwelijk 1873-1882
Overlijden 1873-1882
Lidmaten 1658-1682 en 1705-1805
Bevolking in 1813
Diversen
56 Doop R.K.parochie 1796-1810 Parochie Kwadendamme
Trouwen R.K.parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Begraven R.K.parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Raze 2850, gerechtsrol (1740-1803) + naamregister
Raze 2850, leveringen (1751-1807) + naamregister
Raze 2865, plechten (1771-1803) + naamregister
Raze 2872, minuten testamenten 1732-1759 + naamregister
Raze 2854, Schepen actenboek 1642-1654 + naamregister
Raze 2857, 1658 - 1705
Naamregister 1636 Gem, archief Goes no 175 VN 3128
Magistraat, Schout en Secretaris 1642-1811
Raze 2849 transcriptie

Diversen

BOEKEN
, (zie cass. nr 9)

2 Bevolking 1811
3 Inventaris van het Archief van het waterschap 1679-1959

KAPELLE

ORDNERS

57 Begraafboek 1631-1634 (alfabetisch gerangschikt)
Overlijden 1813-1815
Doop 1597-1673 (alfabetisch gerangschikt)
Doop 1685-1747 (alfabetisch gerangschikt + lijst met namen van de echtgenote en van de doopheffers)
Doop 1728-1777 (alfabetisch gerangschikt + index op namen van de moeders
Geboorten 1813-1815
58 Geboorten 1853-1872
Trouwen 1655-1728 (alfabetisch gerangschikt + naamlijst)
Trouwen 1731-1810 (alfabetisch gerangschikt)
Huwelijk 1813-1815
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1813-1815
Overlijden 1853-1872
59 Raze 2944-3012 genealogische aantekeningen uit de archieven van rechtbanken, weeskamers, enz. 1607-1811 (alfabetisch gerangschikt ) + naamregister
Raze 2952 Processtukken 1710-1764
Raze 2984 minuten van huw.akten 1681-1721 + naamregister
Raze 2987 minuten van testamenten 1750-1762 + naamregister
Raze 2986 minuten van testamenten 1694-1749 + naamregister
Raze 2985 minuten van testamenten 1624-1730 + naamregister
Raze 2990 minuten van testamenten 1755-1808 + naamregister
Raze 2988 minuten van testamenten 1763-1769 + naamregister
Raze 2999 minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1706-1728
Raze 3000 1, 11 en 111 minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1729-1787
Raze 3001 1, 11 en minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1788-1797
Raze 3002 en minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1705-1767
Raze 3006 archief van de weeskamer 1642-1713
Raze 3007 archief van de weeskamer 1713-1776
Klapper bij Raze 3006 en 3007
Raze 3008, archief van de weeskamer 1776-1810 + klapper

BOEKEN, (zie cassette nr 9 en 10)

2 De polder " Willem Anna "
3 Overloper Westambacht 1573
4 Overloper Westambacht 1615
6 Bevolking 1811
7 Handbooggilde (1) 1644-1724
8 Handboogglide (2) 1725-1871
9 Overloper Oostambacht 1583
10 Overloper Westambacht 1587
11 Baandersvergaar Oostambacht 1717
12 Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
13 Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1610-1622 dun
14 Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk door J. Bijlo

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673

KATTENDIJKE

ORDNERS

60 Doopboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Geboorten 1853-1872
Trouwboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1853-1872
Diversen
Inwonerslijst 1813
Lidmaten 1648-1692 alfabetisch
Raze 3081 schepenakten 1645-1689
Raze 3095 minuten van testamenten 1748-1809 + naamregister
Raze 3363 Oost Beveland, thans Kattendijke, schepenacten 1742-1800 +naamregister

BOEKEN, (zie cassette nr 10a)

3 Overloper 1710
4 Overloper 1766
5 Index op doop-trouwboeken Kattendijke 1647-1810/lijst van lidmaten 1647-1692
6 Inventaris van de archieven van de gemeente Kattendijke 1798-1969
Noten
Bevolking 1811 (zie boek nr.3 Wolphaartsdijk)

KLOETINGE

ORDNERS

61 Doopboek 1668-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1779-1805
62 Trouwboek 1671-1776
Trouwboek 1779-1810
Diversen (trouwboek)
Overlijden 1806-1810
63 Lidmaten 1749-1777
Raze 3117, schepenacten 1566-1567
Raze 3143, schepenacten 1600/1601 + klapper
Raze 3144, schepenacten 1601/1602 + klapper
Raze 3145, schepenacten 1602/1603
Raze 3192 t/m 3196, minuten van boedelscheiding 1597-1699
64 Raze 3203A, weeskamer + klapper 1610-1740
Raze 3203B, weeskamer + klapper 1741-1811
Raze 3115, 1559, rentmeestersrekeningen
Raze 3116, 1560

Diversen
Transcriptie oudste grafzerken in Geerteskerk

BOEKEN, (zie cassette nr 10a-11)

5 Overloper 1811 (bevolking)
6 Overloper Zuidambacht 1573

KRABBENDIJKE

ORDNERS

65 Doopboek 1762-1810 met index op moedersnaam
Doopboek 1775-1810 met index op vaders- en moedersnaam
66 Trouwboek 1658-1750 + register
Lidmaten 1774-1791
Inwonerslijst 1813
Overloper van Nieuw Krabbendijke en Monneken en Maagspolders 1707
Raze 3204-3227 gerecht en weeskamer Krabbendijke 1682-1811
Raze 3462-3470 gerecht en weeskamer Krabbendijke Rilland 1781-1810
Raze 2520-2523 gerecht en weeskamer Krabbendijke Fort Bath 1791-1810
Raze 3315-3317 gerecht en weeskamer Krabbendijke Maire 1787-1810

Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.11)

1 Bevolking 1811
3 Overloper 1721

KRUININGEN

ORDNERS

67 Doop/Trouwen 1714-1810
Trouwen 1671-1748
68 Doop/trouwen 1628-1714 met index
Doopboek 1628-1811
Doopboek 1775-1819
69 Raze 3267 transporten en plechten 1634-1643
Raze 3268 transporten en plechten 1643-1662
Raze 3269 transporten en plechten 1662-1679
Raze 3312B, 1628
Raze 3312C, weesboek 1662-1681
Raze ....., Schepenaktenboek Oosthinkelingenpolder 1599-1602
Overloper 1623

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.11)

1 Weeskamer 1585-1613
3 Bevolking 1811
4 verkoop goederen der Ambachtsheer 1831 Kruiningen (Ambacht)
6 RAZE 3313 Archief Notaris J.D.de Jonge
7 RAZE 3314 Archief Notaris F.Roeteringh
8 Overloper Kruiningen 1644                                                                                                                             9 Testamenten 1701-1811 (Zeeuwsche Historische bronnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
KWADENDAMME

ORDNERS

70 Doopboek R.K. 1801-1813
Overlijdensboek R.K. 1802-1860
Gilde 19e eeuw
Naamlijst inwoners parochie Kwadendamme 1873-1879, Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande, Nisse, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke)

BOEKEN (zie cass. 11)

1 Parochie Kwadendamme 1801-1993

MAIRE

BOEKEN


NIEUWLANDE


BOEKENNISSE


ORDNERS

71 Doopboek 1711-1810 met klapper
Trouwen 1607-1705 met klapper
Trouwen 1763-1810 alfabetisch gerangschikt
Overlijden 1806-1811
Lidmaten 1633-1697 en 1736-1816
Extracten Actaboeken Kerkeraad 1633-1816
Bewonerslijst Nisse (1960-1970)
Diversen
71A Doop en trouwbork 1711-1810

BOEKEN
, (zie cass. nr.12 en 13)

3 Bevolking 1811
4 Meetboek van "De Mooije Staecke"


Laatst gewijzigd 3-9-2019


Inventaris collecties