Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A

PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

Zuid-Beveland A - G

ALGEMEEN

ORDNERS

1 Bewoners 1792 R.K.
Namenregister van 1792-1810 R.K. (NB zie ook boek 23)
Parochiebijdragen 1761-1765 R.K.
Fundaties van de landsparochie van Goes 1814 R.K.
Rekeningen en bewijs der penningen t.b.v. de R.K. gemeenschap in het Oostelijk gedeelte van Zuid-Beveland Lijst van Zuid-Bevelandse familienamen ingedeeld naar Religie
Geschiedenis R.K. van Zuid-Beveland
Lijst van Polders en jaartallen van inpoldering
Landwacht Zuid-Beveland 1579+1622 inv.nr. 3365
Uitgifte van de West craejert

Diversen

BOEKEN, (zie cassettes A t/m G).

6 Haardstedegeld 1694
7 Rekeningen Rentmeesters bewesterschelde 1493-1494
9 Zuid en Noord Beveland Conscription Maritime 1811
10 Vlamingen in Zeeland 1581-1809 Zuid?Beveland
12 Kustwacht 1813 Noord- en Zuid Beveland
14 Garde Nationale 1813 Noord
15 Garde 1813 Oost
16 Garde 1813 Zuid
18 RAZE 2038 Notaris Petrus Levendale van Romerswale 1576-1581
19 Familie van Baerlandt deel 1. 1543-1611
20 Familie van Baerlandt deel 2. 1611-1734
21 Zuid en Noord Beveland familiegeld 1678
22 Ontstaan en Geschiedenis van de Budding gemeente te Goes, staat van Lidmaten Zeeland
23 Geloot voor Napoleon-Bevelanders in het leger van Napoleon door Jan de Ruiter
24 Zwake, 's-Heer Hendrikskinderen, Wissekerke(ZB), Eversdijk bevolking 1811
25 Naamregister RK bevolking 1792 t/m 1810
25a Fiches P. Harthoorn Aagda-Bastiaans
25b Fiches Bastingh-Boone
25cFiches Boonaart- Daiseele
25d Fiches Dal-Philips
25e Fiches Filius-Hartsveld
25f Fiches Hartwijk-Heijmans
25g Fiches Idenburg-Jonkheer
25h Fiches Joosse-Constant
25j Fiches Coo-Cijs
25k Fiches Laan-Lijs
25l Fiches Maeght-Meeuws
25m Fiches Meij-Mogge
25n Fiches Mol-Noppen
25o Fiches Noteboom-Paardekoper
25p Fiches Paardekoper-Pijper
25q Fiches Raad-Schinne
25r Fiches Schipper-Stevenongh
25s Fiches Sterke-Uytendaele
25t Fiches Vaar-Vos
25u Fiches Vos-Wever
25v Fiches Westveer-Wyckdorp


BAARLAND

ORDNERS

2 Doopboek 1618-1722 met index op vaders- en moedersnaam
Doopboek 1722-1810 met index op vaders- en moedersnaam
Doopregister 1618-1810 op voornamen
2A Gezinnen uit Baarland van 1618-1810
3 Trouwboek 1618-1671 en 1682-1810 met index
Huwelijken 1853-1872
Begraafboek 1806-1810
Overlijden 1933-1940
Lidmaten 1687
Diversen
Raze 2464-2465 en 2467
Raze 2457-2511 met index waarschijnlijk niet volledig
Raze 2484 register van transporten met index 1665?1711
4 Raze 2488 register van transporten 1794-1811
Raze 2492 register van plechten 1794?1810
Raze 2496,2497 en 2498 met index minuten van testamenten en huwelijkse voorwaarden
Raze 2505 boedelscheidingen 1625?1695
Raze 2506 boedelrekeningen en inventarissen 1719?1729
Raze 2508 register van weesakten met index 1671?1810
Raze 2509 minuten van weesakten 1626?1700
Raze 2510 minuten van boedelrekeningen en boedelinvent.
Tiende Eijgenaaren in de polders van Baarland, Bakenburg en Oudelande volgend de rekeningen van Pieter Coomans
Notitie van feudale en allodiale goederen ambachtsheerlijkheden Baarlandt, Bakendorp, Stuvezande en Oudelande
Overloper van de Parochie Baarland, Bakendorp en Oudelande 1650+1685 (zie bewerking boek 1)
Overloper van de gemeente Baarland-Bakendorp en Oudelande (hermeting landerijen 1867)
Kohier van de 100sten penning 1795
4A Overlopers 1643, 1685, 1692, 1741/1742, 1762/1763
4a Overlopers 1783/1784, 1804/1805(2x), 1826/1827, 1833/1834, 1840/1841
BOEKEN, (zie cassette nr.1)
1 Overloper Baarland, Bakendorp en Oudelande 1650 bewerkt
2 Overloper Baarland, Bakendorp en Oudelande 1671 ,,
3 Baarland en Bakendorp bevolking 1811

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Overzicht van grafzerken in de oude kerk van Baarland
2 Index op namen van grafzerken in de oude kerk van Baarland

BAARSDORP

ORDNERS

5 Bevolkingsregister Baarsdorp en Sinoutskerke 1813
Kercke Rekeningen van Baersdorp 1658?1686

BOEKEN, (zie cassette nr.1)

1 Overloper Baarsdorp 1599
2 Baarsdorp, Heerlijkheid,Poeldorp, Monument (P.A.Harthoorn)

BAKENDORP

Overloper v d Parochie Bakendorp 1650+1671
Zie "Baarland" ordner 3 en boek 1.
Diverse overlopers: zie ordners $A en $B Baarland
Tiende Eijgenaaren in de polders van Baarland, Bakenburg en Oudelande volgend de rekeningen van Pieter Coomans. Zie Baarland, ordner 4.
Notitie van feudale en allodiale goederen ambachtsheerlijkheden Baarlandt, Bakendorp, Stuvezande en Oudelande. Zie Baarland, ordner 4.

BATH

GEBRUIKERSCOMPUTERS

Trouwboek Bath 1791-1814

BIEZELINGE


ORDNERS

6 Doopboek 1691-1799 + alfabetisch uitgewerkt 1691-1771
Doopboek 1771-1810 (+1821-1822) alfabetisch uitgewerkt van 1771-1789
Doopboek 16-8-1771 t/m 1-7-1789 + index op moedersnaam. (Alfabetisch t/m 1-7-1789
Doopboek 16-8-1771 t/m/ 30-12-1810 en 1821-1822
7 Trouwboek 1655-1728
Trouwboek 1779-1810
Overlijden 1631-1634
Lidmaten ca 1735??
Lidmaten 1771-1778 + alfabetische lijst
Actaboek (Aantekeningen) 1735

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
2 Doopboek Kapelle-Biezelinge 1694-1771
3 Doopboek Kapelle-Biezelinge 1771-1810
4 Personen uit Biezelinge voorkomend in Goes met vermelding jaar en Raze
5 Trouwboek Biezelinge 1779-1810
6 Trouwboek Biezelinge-Eversdijk 1779-1810
7 Bevolking Kapelle-Biezelinge 1811

BORSELE


ORDNERS

8 Burgerlijke stand 1980-1994
9 Reconstructie doop en trouw 1619?1810 alfabetisch op vadersnaam
Met index op moedersnaam. Herv. Gemeente
Geboorten 1853-1872
Huwelijk 1807-1811
Huwelijk 1853-1862
Overlijden 1682-1845
Overlijden 1933-1940
Diversen
10 Aantekeningen uit het kerkelijk archief 1618-1810
Lidmaten 1727-1848
Bevolking 1813
Bevolking 1833 door P. Jans Fraanje
Overloper 1618-1623-1694-1757
Algemeen
Lijst van Baljuw, Schepenen, Rentmeesters etc. 1680-1693
Rek. van de Domeijnen der Heerlichheyd en de Baronie van Borssele anno 619
11 Fiches op de notulen van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente 1618?1821
Index op de notulen kerkeraad 1617-1692
12 Anniversarium Monster/Borssele voor 1530
Rekeningen Polder Borssele 1601-1636
13 Raze 2434 en 2443 met index, transporten en plechten 1686-1724.
Index op Raze 2428 t/m 2456.
Raze 2442, 2451 met index, minuten van plechten.
Raze 2435, 2437, 2443, 2444, transporten en plechten.
Raze 2432, Schepenregister met index.
Raze 2433, transporten en plechten 1654?1685.
Raze 2436 en 2445, genealogische aantekeningen.
Raze 2455 weeskamer.
Raze 2456 boedelrekeningen.

BOEKEN, (zie cassette nr.2)

2 Notulen van de Kerkeraad 1617-1637 Deel 1
3 Rekening van de Penningmeesters van de polder Borssele 1616
4 Bevolking 1811

COUDORP

BOEKEN,

DRIEWEGEN

ORDNERS,

14 Geboorten 1853-1872
Huwelijk 1853-1872
Begraven 1806-1810
Overlijden 1853-1872
Overlijden 1933-1940
Raze 2583-2609 (incompleet) (Gerechtsrol, Processtukken, Plechten, Transporten en verkoop Condities
Raze 2585+2586: Schepenacten 1631-1651, Transporten en Plechten, 1761-1766
Raze 2608 Minuten Testamenten 1762-1796
Lijst van Schout en Secretaris
Vierschaar nov.1776
Las.2610, munten boedelrekeningen, boedelinventarissen 1763-1810
Las.2612,2613,1624, niet compleet.
Enige notariele akten

Diversen

zie ook Ordner 73 Ovezande voor dopen 1625 - 1810

BOEKEN,

Cassette 2
-De Geschiedenis van het dorp Driewegen (zie cassette 2)
-Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande (zie Ovezande boek 9)

ELLEWOUTSDIJK

ORDNERS,

15 Geboorten 1853-1872
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1853-1872
,, 1933-1940
Huwelijken 1620-1810
Raze 2632, 2634, 2635, 2636. Namenregister
Raze 2634, min. van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1733-1810
Register op geslachtsnaam 1722-1810
Raze 2615, gerechtsrol 1729-1810
Raze 2633, kohieren verschillende belastingen 1722-1805
Raze 2616, minuten van transporten en plechten 1761-1766
Raze 2617, register van transporten 1767-1786
Raze 2618, register van transporten 1787-1804
Raze 2625, register van transporten 1790-1811
Raze 2626, register van plechten e a schepenacten 1767-1804
Raze 2631, register van min verkoopscond. 1768-1810
Raze 2627, register van plechten e a schepenacten 1804-1810
Aantekeningen uit het archief van het gerecht + register (Lasonder 2615-2636)
Naamlijst hervormde Predikanten 1587-1880 en 1903-1965
Index op familienamen actenboek 1713-1785
Genealogische Aantekeningen uit het actenboek 1713-1785
Namenindex register van ledematen
Register van ledematen 1715-1783
Lijst Schout en Secretaris 1716-1805

BOEKEN
, (zie cassette nr.2)

-Bevolking 1811 (zie boek 18 algemeen)
1 Overloper van de watering van Ellewoutsdijk 1613
2 Bevolking 1813-1861
3 Kerkarchief 1713-1785
5 Overloper 1585

EVERINGE

BOEKEN,

EVERSDIJK

ORDNERS,

16 Lidmaten zie ordner 1 Biezelinge
Lijst inwoners 1813
Lijst van schout, secretaris, magistraat 1618-1811
Geneal.aantekeningen uit gerechtsarchief
Raze 2637-2654 (1615-1811) Raze 2637 t/m 2648 + 2653 Uittreksels uit het Gerechtsarchief

Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.3)

- Overlopers parochie Eversdijk en de polder van Galgoort.
1 Overloper 1587
2 Overloper 1594
3 Overloper 1601
4 Overloper 1608
5 Overloper 1615
6 Overloper 1622
7 Overloper 1629
8 Overloper 1636
9 Overloper 1650
10 Overloper 1657
11 Overloper 1664
12 Overloper 1671
13 Overloper 1686
15 Overloper 1808 van de Willem-Annapolder

GOES

ORDNERS

17 Algemeen
Brabanders in Goes 1582-1700 bl. 1-11
Brabanders in Goes 1700-1810 bl.12-33
Oost Brabanders in Goes 1582-1810 bl.34-35
Huwelijken van Engelse en Schotten te Goes 1593-1653
Lijst van Burgemeesters etc. 1423-1649
Lijst Secretarissen etc. 1486-1791
Lijst Comp ²De Jonge voetbogen² 1673
Burgelijke stand gemeente Goes 1988-1991
Diaconierekeningen Herv.Gem. Goes inv.nrs 226, 227 en 1577-1585
Schets over het ontstaan van Goes
Diversen
18 Doopboek R.K. 1665-1699 (Alfabetisch gerangschikt)
Doopboek R.K. 1695-1810 A t/m L + index
19 Doopboek,, R.K. 1695-1810 L t/m Z (voor index, zie ordner 18)
Trouwboek R.K. 1665-1811 + index
20 Overlijden R.K. 1679(1643)-1810 (alfabetisch gerangschikt)
Overlijden R.K. 1933-1940
21 Doop en Trouwboek 1614-1810 A t/m B
22 Doop en Trouwboek 1614-1810 B t/m F
23 Doop en Trouwboek 1614-1810 F t/m J
24 Doop en Trouwboek 1614-1810 J t/m M
25 Doop en Trouwboek 1614-1810 M t/mR
26 Doop en Trouwboek 1614-1810 S t/m V
26 A Doop en Trouwboek 1614-1810 V t/m Z + INDEX +Dopen 1615-1621 + geboorten 1811
27 Trouwboek 1593-1665
Register op trouwboek 1593-1665
Register getuigen op trouwboek 1593-1665
Diversen
28 Trouwboek 1665-1810 A t/m K
29 Trouwboek 1665-1810 L t/m W
Schepentrouwboek 1670-1810
Overlijden 1811
30 Doopsgezinde Gemeente lidmaten 1692-1814
- Doopsgezinde Lidmaten 1661 t/m 1881
Waalse Gemeente
- Doop 1734 t/m 1810
- Huwelijk 1734 t/m 1811
Diversen
Retroakte Waalse kerk o.a. Predikantenlijst

Overlooper vanden Ghoesshen polder anno 1605

31 Weeskamer 1553-1579 + register VN 28w
id 1579-1589 + register VN 29w
id 1566-1593 + register VN 6w
id 1589-1601 + register VN 30w
id 1602-1614 + register VN 31w
id 1615-1618 + register VN 32w
id 1618-1622 + register VN 7w
Boedelrekeningen 1632-1673
32 Boedelrekeningen 1674-1726
Weeskamer, notulenboek van 20-08-1766 - 30-12-1784 + reg.
Weeskamer, notulenboek van 21-01-1785 - 30-12-1796 + reg.
Weeskamer, notulenboek van 27-01-1797 - 21-12-1803 + reg.
Weeskamer, notulenboek van 25-01-1804 - 21-06-1810 + reg.
Weeskamer, notulenboek van 11-09-1810 - 06-05-1811 + reg.
33 RAZE, Notarieel Archief inv.nrs: 2048, 2064, 2065, 2067 t/m 2076, 2079, 2080, 2153, 2155, 2159 + index
Inv. nrs. 2083 (alfabetisch gerangschikt)
Inv. nrs. 2088, 2090, 2091, (alfabetisch gerangschikt)
Inv. nrs. 2091, 2092, (aanvulling op alfabetische rang-schikking)
Inv. nrs. 2068, 2070, 2107 t/m 2112, 2114, 2115, 2118, 2120, 2121, 2139 t/m 2141, 2143, 2160, 2370, 2374, 2377, 2383, 238.. + index
Raze 2042 Notaris Levendale !
34 R.A. Goes RAZE, Not. Archief: 1960, 1961, 2037 t/m 2047,2049 t/m 2051, 2066,2078,2081,2084,2086 t/m 2092 2098 t/m 2104,2118, 2183 t/m 2200,2307,2308, 2327 t/m 2332, + index
Inv. nrs. 2052 t/m 2063, 2081 t/m 2083, 2085 + index
R.A. 1571 nr 91 (1560)
R.A. 1598 (1572)
R.A. 1710 (1512-1689)
Archuef van Notaris de Fouw (Inv.nr. 1474 1814-1815)
35 Poortersboek, (alfabetisch) ca. 1590-1811
Uitgaven van de kerkmeesters 1580-1630
Proclamatieboek Groote Kerk vanaf 7-7-1787 (fotocopie origineel en bewerking)

BOEKEN, (zie cassette nr 4, 4A en 4B)

1 Reg.van de jaerlicxe lijfrente ende erfrenten 1577 en 1567
2 De wezen te Goes gedurende de jaren 1628-1928
3 Klapper begraafboek 1580-1810
5 Goes Garde Nationale 1813
7 Impost trouwen 1704-1705
8 Overloper 1598 Goese Polder
9 Inventaris Staderman nr.466, verzameling stukken van het Proveniers-, Wees-, Gast- en Oudenliedenhuis 1564-1787
11 Adresboek Goes 1938-1939
12 Adresboek Goes 1957-1958
13 Adresboek 1960

'S-GRAVENPOLDER

ORDNERS,

36 Doop/Trouwen (ref) 1662-1752 + alfabetisch register
Doop/Geboorten 1753-1810
Trouwboek (ref) 1662-1749(1753) + alfabetisch register
Lidmaten 1667-1775
37 Geboorten 1853-1872
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1853-1872
Overlijden 1933-1940
Diversen
Lijst inwoners op 2-12-1795
Lijst inwoners 1812 (+ index)
Naamlijst van Burgemeesters
Lijst van secretarissen
Lijst van geslachtsnamen
Raze 2664: minuten transporten 1768-1775
Raze 2669: register van plechten 1661-1706
Raze 2685: minuten van boedelrekeningen en invent.1804-1808
Raze 2686: register van weesakten 1661-1705
Pachtboek van de armen 1634 t/m 1637 + naamregister
Rekeningen van de armen 1632-1676 + naamregister
Overloper 1642-1652-1673-1730
Comparitieboek gilde Rederijkerskamer 1619, Stadenmann inv. 284

Diversen


BOEKEN,(zie cassette nr 5)

1 Overloper 1673
2 Bevolking 1811

Laatst gewijzigd 09-10-2021


Inventaris collecties