Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Zuid-Beveland O - Z

OUDELANDE

Div.overlopers: zie ordners 4A en 4B Baarland

ORDNERS

72 Inwonerslijst 1820
Aantekeningen uit Doop- en Trouwboeken Herv.gem.1701-1771 alfabetisch gerangschikt + naamregister, (origineel)
Huwelijken 1739-1771 met index op persoonsnamen
Genealogische aantekeningen uit Actaboek 1739-1819 met naamregister
Lidmaten 1739-1819
Fiches op archief weeskamer 1635-1810
Raze 3374-3415 met naamregister
Raze 3403 boedelrekeningen en inventarissen 1651-1680
Raze 3404 boedelrekeningen en inventarissen 1679-1770
Raze 3382 vervolg 4: 1627-1630 schepenactenboek.
Raze 3415: 1783-1805 boedelrekeningen en inventarissen
Tiende Eijgenaaren in de polders van Baarland, Bakenburg en Oudelande volgend de rekeningen van Pieter Coomans. Zie Baarland, ordner 4.
Notitie van feudale en allodiale goederen ambachtsheerlijkheden Baarlandt, Bakendorp, Stuvezande en Oudelande. Zie Baarland, ordner 4.
Grafzerken Oudelande

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.12)

1. Bevolking Oudelande 1813

-Overloper van de Parochie Oudelande (zie Baarland ordner 3 en boek 1)
-Overloper 1672 (zie Baarland boek 2)
2 Aantekeningen uit Doop- en Trouwboeken Herv.gem.1701-1771 alfabetisch gerangschikt + naamregister, (bewerkt)
3 Fiches op het archief van de weeskamer 1635-1810
4
5
7 Overloper 1622

OVEZANDE

ORDNERS

73 Doopboek 1625 - 1810
73A Doopboek 1623-1692 alfabetisch gerangschikt +alfabetisch register op vrouwsnamen
Doopboek 1692-1741 + Driewegen en Coudorpe, alfabetisch gerangschikt
Doopboek 1742-1810 alfabetisch gerangschikt
74 Aantekeningen Raze Goes
Raze 3416, schepenhuwelijken 1690-1797 + naamregister
Raze 3432, register van plechten 1699-1739 + naamregister
Raze 3422, register van transporten 1699-1739 + naamregister
Raze 3458, register van weesacten 1704-1738 + naamregister
Raze 3423, register van transporten 1739-1768 + naamregister
Raze 3433, register van plechten 1739-1768 + naamregister
Raze 3443-1 minuten van verkoopconditien 1738-1810 + naamregister
Raze 3443-2 minuten van verkoopconditien 1791-1810 + naamregister
Raze 3451, register van acten v taxatie 1749-1785 + naamregister
Raze 3452, register van acten 1786-1806 + naamregister
Raze 3424, register van transporten 1773-1801 + naamregister
Raze 3434, register van plechten 1771-1805 + naamregister
Raze 3446, minuten van testamenten 1763-1785 + Register
Raze 3452, uittreksel + naamindex
Ledenlijst 1984 voetbalvereniging Volharding '32.
Lijst van inwoners 1813
Overloper 1683
Gildeboek handbooggilde 1802-1858
Diversen
74A Raze 3416 t/m RAZE 3461
Raze 3416; gerechtsrol 1681-1739 met klapper
Raze 3417; gerechtsrol 1739-1810 met klapper
Raze 3418; processtukken 1753-1811; lijst met stemgerechtigde burgers 1798; met klapper
Raze 3421; schepenaktenboek 1673-1680; met klapper
Raze 3425; register van transporten 1802-1810 met klapper
Raze 3435; register van plechten; 1806-1810 met klapper
Raze 3436; speciaal register van plechten 1804-1808
Raze 3444; minuten van verkoopconditien 1806-1811 met klapper
Raze 3445; minuten van testamenten 1701-1762 met klapper
Raze 3447; minuten van testamenten 1786-1796 met klapper
Raze 3448/3449; minuten van testamenten 1797-1804 en 1804-1810 met klapper
Raze 3453/3454/3455; minuten van boedelrekeningen en inventarissen 1738-1775, 1775-1803, 1804-1810 met klapper
Raze 3456/3457; minuten van allerlei schepenakten 1732-1742 en 1808-1810 met klapper
Raze3459; register van weesakten 1743-1810 met klapper
Raze 3460; minuten van weesakten 1808-1810; klapper samen met 3461
Raze 3461; minuten van boedelrekeningen en inventarissen van de weeskamer 1650, 1657 en 1750-1807 met klapper
Magistraat Ovezande; schepenen gevonden in het rechterlijk archief (zonder jaartal)
Transcriptie grafzerken voormalige Ned.Herv.kerk

BOEKEN, (zie cass. nr.12)

1
2
3 Overloper 1640, St.Anthonispolder en Hollestelle
4 Overloper 1611, Lowysenpolder
5 Overloper 1683
6 Inventaris van het Archief van het Waterschap 1592-1959
7 Bevolking 1811
8 Gerechtsrol 1681-1739
9 Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorp en Ovezande

REYMERSWALE

ORDNERS

75 Rekeningen Baljuw Reymerswaele tot 1534
Diversen
BOEKEN, (zie cass. nr.14)
1
2
3 Geschiedenis Reimerswaal
4
5

RILLAND-BATH


ORDNERS
76 Doopboek Fort Bath 1791-1811 alfabetisch gerangschikt                                                                 Trouwboek Fort Bath van 13-2-1791 tot 2-2-1814
Geboorten Fort Bath 1853-1872
Trouwboek Fort Bath 1791-1814 alfabetisch gerangschikt
Huwelijk Fort Bath 1853-1862
Overlijden Fort Bath 1853-1862 alfabetisch gerangschikt
Raze 2520 t/m 2522 Fort Bath, register van transporten 1799-1808
Register van plechten en andere schepenacten 1791-1809
Minuten van schepenacten 1792-1809
Raze 3315 t/m 3317 Maire, regist van transporten 1786-1808
Regist van plechten 1787-1805
Regist van weesacten 1796-1809
Raze 3462, 3464 t/m 3469 Rilland,
Register van transporten 1777-1810
Register van plechten 1777-1807
Minuten van testamenten en huwelijkse voorwaarde 1791-1809
Minuten van boedelrekeningen en inventarissen 1781-1810
Minuten van schepenacten 1791-1809
Register van weesacten 1791-1810

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.14)

SCHORE-VLAKE

ORDNERS

77 Doopboek 1715-1810
Trouwboek 1710-1810
Geboorten 1857-1862
Huwelijk 1857-1862
Overlijden 1857-1862
Actaboek 1619-1676
Diversen
78 Bevolking 1813
Raze 3472-3480
Register Kerkelijke goederen Vlake 1644-1721 + Naamregister

BOEKEN,(zie cass. nr.15)

1
2
3
4
5 Fiches op het archief van de weeskamer van Schoren en Vlake 1659-1810
6 Magistraat 1622-1639
7

SINOUTSKERKE

Zie 's-Heer Abtskerke
Bevolkingsregister 1813 (zie Baarsdorp 1)
BOEKEN, (zie cass. nr.14)
1
2 Overloper 1842
3

VALKENISSE


ORDNERS

79 Bevolking 1813
Raze 3508-3517
Diversen
80 Raze 3507 Schepentrouwboek 1618-1662
Raze 3508 register op persoonsnaam
Raze 3507-3517, Extracten uit het archief van het gerecht van Valkenisse (1616-1811)
Raze 3508, index op persoonsnamen
Raze 3508, transcriptie schepenactenboek 1662-1681
Raze 3508, uittreksel schepenactenboek 1662-1681
Raze 3509, register van namen etc. voorkomend in het schepenregister 1686-1805
Raza 3517 Weeskamer Valkenisse 1662-1808
80A Register of Transporten 1657-1685
RAZE 3510

BOEKEN,(zie cass. nr.16)

1
2

VLAKE

BOEKEN
, (zie cass. nr.16)

1 Overloper 1599,1606,1613
2
3 Register kerkelijke goederen van Vlake 1644-1721

WAARDE

ORDNERS
81 Losse gegevens Doopboek 1657-1772 + naamregister
Losse gegevens Trouwboek 1635-1803 + naamregister
Aantekeningen huwelijk en doop 1617-1806
Raze 3518/3536, 3519 en 3521,
Schepenregisters 1560-1567 en 1571-1575 alfabetisch gerangschikt
Raze 3520, schepenregister 1567-1571 alfabetisch gerangschikt
Raze 3521, schepenregister 1571-1575 alfabetisch gerangschikt
Raze 3531 en 3547 schepenregister 1641-1658 alfabetisch gerangschikt
Raze 3540, schepenregister 1583-1588 alfabetisch gerangschikt
Raze 3573, weeskamer 1659-1783 alfabetisch gerangschikt
Index huwelijken 1811-1950
Index geboorten 1811-1950

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.16)

1
2
3

WEMELDINGE


ORDNERS

82 Doopaantekeningen 1594-1871 (met hiaten) + naamregister
Trouwaantekeningen 1733-1841 (met hiaten) + naamregister
Doop en Trouw 1682-1849 (boek Verlare) Alfabetisch gerangschikt +naamregister.
Geboorten 1863-1872
Lidmaten 1606-1802
Inwoners Wemelding 1813
83 Raze 3617, testamenten en huwelijkse voorwaarden Wemeldinge 1783-1810
Raze 3599, register van transporten + naamregister
Raze 3603, bewerking Leveringen Wemeldinge 1806- 1808
Raze 3604, bewerking Leveringen Wemeldinge (1808) 1809-1811
Raze 3605, register van schepenakte + naamregister
Raze 3608, plechten Wemeldinge 1808-1810
Raze 3609, weeskamer 1685-1693 + naamregister
Raze 3627, weeskamer 1711-1780 + naamregister
Boedelrekeningen
Raze 3628, bewerking minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen
Wemedlinge 1783-1910
Raze 3646 1 en 2, weeskamer 1707-1779 + naamregister

Diversen

BOEKEN
, (zie cass. 17 t/m 21)

1
2
3
4
5
6
7
8 Schepenacten 1578-1579
9 Schepenacten 1579-1580
10 Schepenacten 1614-1619
11 Schepenacten 1621-1625
12 Schepenacten 1625-1636
13 Schepenacten 1636-1640
14 Schepenacten 1644-1657
15 Schepenacten 1659-1682
16 Transporten 1658-1697
17 Transporten 1697-1727
18 Weeskamer 1600-1609
19 Weeskamer 1610-1619
20 Weeskamer 1620-1629
21 Weeskamer 1622-1652
22 Weeskamer 1630-1639
23 Weeskamer 1701-1726
24 Weeskamer 1703-1779
25 Weeskamer 1735-1756
26 Schepenacten 1584-1585
27
28 Schepenacten 1619-1621
29 Schepenacten 1582-1584
30 Genealogische notities
31 Weeskamer 1658-1696
32 Lidmaten Ned. Herv. kerk 1606-1803
33
34 Bevolking 1811
35
36 Schepenacten 1604-1608

WISSEKERKE

ORDNERS

84 Bevolking 1813
Raze 3647-3652
Overlopers 1712 en 1715

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.21)

1
2

WOLPHAARTSDIJK

ORDNERS

85 Geboorten 1817-1837
Geboorten 1853-1872
Huwelijk 1863-1872
Overlijden 1806-1814
Overlijden 1833-1872
Register op persoonsnamen 1652-1811
Aantekeningen uit de Kerkregister
Raze: 3566, 3767, 3769, 3770, 3772
Raze: 3781, 3782, 3784, 4785, 3789
Raze: 3790, 3794. 3797. 3798 I, 3798 II, 3798 III, 3799, 3800

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.22)

1 Aantekeningen uit de kerkregisters
2 Wolphaartsdijk DTB 1597 - 1810
3 Wolphaartsdijk en Kattendijke bevolking 1811
4 De Toponymie van Wolphaartsdijk
 

YERSEKE

ORDNERS

86 Doopregister van de Hervormde Gemeente te Yerseke 1710-1758 Trouwregister van de Gereformeerde Kerk van Yerseke 1597-1761 en 1757-1810
87 Diversen

BOEKEN
, (zie cassette nr.22-23)

1
2
3
4
5 Schepenacten 1594-1595
6 Schepenacten 1596-1598
7 Schepenacten 1598-1600
8 Bevolking 1811

13-3-2001, laatst gewijzigd 10-09-2021


Inventaris collecties