Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

 

Zeeland Algemeen

   

Boeken (cassettes)

1 Grote Provinciale Atlas (Topografisch Dienst)
2
3
Van Zorgvrij tot Schonenburg                                                                                                            
Hof van Holland residentieboeken m.b.t. Zeeland 1597 - 1600
4 Rekeningen Rentmeesters bewesterschelde 1431-1432
5 Rekeningen Rentmeesters bewesterschelde 1444-1445
6 Aanvulling op boek 5
7 Rekeningen Rentmeesters bewesterschelde 1533
8
8a

Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1622-1659    

Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1618-1656                      

9 Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1637-1674
10 Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1649-1680
10a Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1657-1673
10b Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1667-1700
10c Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1656-1685
10d Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1665-1704
10e Zeeuwen in het notarieel archief, Bergen op Zoom 1652-1710
14 Archief Kapitein van Recrutering (1) 1808-1809
15 Archief Kapitein van Recrutering (2) 1810-1811
16 Archief Kapitein van Recrutering (3) 1812-1813
17 Confiscatie geestelijke goederen in Holland en Zeeland
18 Ambacht en beroepen nr 3
19 Zeeuwen buiten Zeeland (Trouwen Maassluis)
20 Een laat veertiende eeuwse Zeeuwse rekening in Koninklijk Huisarchief
20A Mengelwerk 1
21 Mengelwerk 2
22 Mengelwerk 3
23 Zeeland in de oorlog 1940-1945 door Tine en Ar Visser
24 Geluweregister Beoosterschelde 1597-1631
25 Het kader en de Zeeuwse zeelui van de uitgaande schepen van de V.O.C. Kamer Zeeland. Deel 1 1789-1794
26 Het kader en de Zeeuwse zeelui van de uitgaande schepen van de V.O.C. Kamer Zeeland. Deel 2 1780-1788
28 Cartularium der Heeren van Borsselen van Souburg
29 De huwelijksintekening van Schotse militairen in Nederland 1574-1665
30 De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535
31 Steenrol van Bewesten Schelde, rek.kamer A, toeg.nr.502, inv.nr.740
31a Steenrol van Bewesten Schelde, anno 1570 Zeeuws Archief in Middelburg, Rekenkamer van Zeeland II Inventarisnr. 96
32 Zeeuwen in het Gesticht in Rotterdam 1880-1909
33 Index op de Genealogische Handschriften Rijksarchief Middelburg
34 Hugenoten, collectie artikelen.
35 Rechtelijke Ambtenaren, rechtb.Mdb, beedigd 23-11-1811 - 10-3-1937
36 Op een dag zullen ze ons vinden, een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië
37 Adelsgeschiedenis Edelen in Zeeland, macht, rijkdom en status in de laatmiddeleeuwse geschiedenis
38 Zeeuwen aan de Kaap, verhalen uit Zuid-Afrika
39 Nominative opgave van lotelingen
40 Geslagsregister ou Kaapse Families I
41 Geslagsregister ou Kaapse Families II
42 De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
43 Land- en Zeezicht, boerderijnamen in Zeeland    
44
45
100 Zeeuwse portretten 1901-2000 + index                                                                                            
De scholen zijn planthoven van de gemeente (Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801
   
MIDDELBURGSCHE COMMERCIE COMPAGNIE
123 Testamenten e.a. 1721-1802
123a Testamenten en stukken tot transport van actien 1748-1770 en 1804-1856
ADMIRALITEIT VAN ZEELAND
231a De Bemanning der schepen 1781-1793 deel 1a
231c De Bemanning der schepen 1781-1793 deel 1c
231d De Bemanning der schepen 1780-1793 deel 1d
232 De Bemanning der schepen 1770-1780 deel 2
233 De Bemanning der schepen 1760-1769 deel 3
234 De Bemanning der schepen 1750-1759 deel 4
235a De Bemanning der schepen 1740-1749 deel 5a
235b De Bemanning der schepen 1740-1749 deel 5b
236 De Bemanning der schepen 1730-1739 deel 6
237 De Bemanning der schepen 1720-1729 deel 7
238 De Bemanning der schepen 1710-1719 deel 8
Ordners
1 Heraldiek
2 Dopen, huwelijken, lidmaten (Milwaukee)
  Zeeuwen buiten Zeeland
  Zeeuwen in Zuid Afrika
  Bewoners van Canvey Islands in de 27e en begin 18e eeuw
  Poorters te Antwerpen uit Zeeland
  Zeeuwen gevonden in Schepenregisters van Antwerpen
  Boerderijen en hun bewoners ( Zeeuwen in Groningen)
  Diversen
3 Huwelijken van militairen in Zeeland ( Aardenburg t/m Zonnemaire)
  Buitenlanders in Zeeuwse trouwboeken
  Lijst vermiste militairen
  Zeeuwse militairen in Franse hospitalen
4 Persoonsnamen in notulen Staten van Zeeland
  Lijst benoemde personen door Provincie Zeeland  (11 groepen)
  Lijst beambten beedigd door Arr.rechtbank Middelburg 1811-1937
  Lijst bevoegd erkende beoefenaars der verschillende geneeskundige takken
  Diversen
5 Admissie als landmeter voor 1811 in Nld.
  Geluweregister Beoosterschelde
  idem                  Bewesterschelde
6 Lijsten/Losse aantekeningen an plaatsen waar predikanten gestaan hebben en dienst deden
7 Krantenknipsels van allerlei aard voor genealogisch en/of heemkundig gebruik
8 Kaarten en (oude) plattegronden
9

Genealogie: Algemene terminologie in Franse akten

                    Kwartierstaten , samenstelling en nummering

                    Oud schrift verklaring

                    Fam. namen: hun oorsprong

                    Onderzoek in Zuid Holland in een 30tal lezingen op schrift uitgewerkt

                    Data ontleend aan bidprentjes

10 Boerderijen
11 Maten
Kalenders
Munten
Gewichten

Laatst gewijzigd 10-09-2021

     
     
     
     
     
     
Inventaris collecties