Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Walcheren

Inventaris collecties

ALGEMEEN

  

 ORDNER 1


Haardstedengeld 1694
Gevangenenlijst 1689
Huwelijken Vlissingen (m of v) met Walcherse m of v
Deserteurs 1809 - 1813 Prefectuur no.56 Reg.Civique plm.1812
Salzburger emigranten 1732
Diversen

 

ORDNER 2

 

Fiches H.J.L. van der Linden A t/m C

 

 

ORDNER 3

 

3  Fiches H.J.L. van der Linden D t/m J

 

ORDNER 4

 

4  Fiches H.J.L. van der Linden L t/m Q

 

 

ORDNER 5

 

5  Fiches H.J.L. van der Linden R t/m W

 

 

ORDNER 6

 

6  Fiches H.J.L. van der Linden op achternaam van de vrouw

 

 

ORDNER 7

 

7  Fiches H.J.L. van der Linden op voornaam van de vrouw  

 

BOEKEN, zie cassette A , B , B1  


1  Oostwatering van Walcheren overloper 1581  

2  Westwatering van Walcheren overloper 1 1607  

3  Westwatering van Walcheren overloper 2 1607  

4 Domburg-Aagtekerke bevolking 1811  

5 Gapinge-Kleverskerke-St.Laurens bevolking 1811  

6 Brigdamme-Hoogelande-Melis- en Mariekerke-Buttinge- Grijpskerke en-Poppendamme. bevolking 1811  

7 De reconstructie van de blokken uit de overloper van de Westwatering  

8 Westwatering van walcheren overloper 3 1574  

9 Steenrol van de ambachten in Walcheren AD 1515 RAZ Rekenkamer van Zeeland deel II, Archief van de Rekenkamer c.1189-1825 Inv nummer 45  

 (De Vijf Ambachten, polder Walcheren, Waterschap Walcheren) :

10 Archief van de Polder Walcheren,Waterschap Walcheren, Vergaarboek van deVijf Ambachten (1686 - 1811) en Archief van de Rekenkamer van Zeeland II, Vergaarboek van de Vijf Ambachten (1757 - 1806)  

11 Alfabetische lijst van de eigenaren van landerijen gelegen onder de Vijf Ambachten of Noordwatering van Walcheren met opgave van de schotbare en de vrijlanden Ao 30 januari 1812. Inv.nr. 295 Archief polder Walcheren en Waterschap W.  

12 Overloper van de Vijfambachten van Walcheren anno 1584 , Archief Rekenkamer van Zeeland II, Inv.nr.1155  

13A,A1 De veldnamen van Aagtekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle, Westkapelle  

13B,B1 idem Arnemuiden, Kleverskerke, Grijpskerke, Middelburg, Oost en West Souburg, Sint Laurens  

13C,C1 idem Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder  

13D,D1 idem Zoutelande, Biggekerke  

13E,E1 idem Koudekerke (W)  

13F idem Ritthem, Nieuwerve en Welzinge  

  

 AAGTEKERKE  

 

ORDNERS


8 Huwelijk 1843-1862 (op jaartal + alfabetisch)

8a Doopboek 1614-1816
Lidmaten 1624-1812 (Alfabetisch gerangschikt)
Haardsteden 1694
Diversen  

9 Rechterlijk archief Raze 1109 1676-(1691)1729  

10 Register van Transporten en Plechten 1729-1749 Raze 1110  

 

BOEKEN (zie casette nr.1 en 2)  


 Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen)  

1 Reg.van Transporten en Plechten 1668-1675  

2 Reg.van Transporten en Plechten, 1676-1691 dl 1  

3 Reg.van Transporten en Plechten 1691-1729 dl 2  


 GEBRUIKERSCOMPUTERS


1 Aagtekerke bevolking 1811

  

 ARNEMUIDEN  


 ORDNERS


11 Akten van Arrest Raze 180A 1713-1797

Raze 180B

Testamenten Raze 186C

Testamenten Raze 186D

Transporten, schuldbekentenissen Raze 180E

Verklaringen 1595-1800 Raze 180G

Inventarissen (losse stukken) Raze 180J

Ingekomen stukken Raze 186G

Weesakten Raze 187D t/m 187F, D t/m Q 1574-1811

Schepenakten Raze 124 t/m 141 1574-1597

Decreetbrief Raze 174 1575-1589

Arresten en transporten Raze 175 1599-1601  

12 Lidmaten Herv.kerk 1712-1821 periode 1730-1736 ont-breekt

Poortersboek (Alfabetisch gerangschikt) van 27 juni 1570 - 25 april 1844

Kohier 100e penning 1579 en 1584

Diversen  

13 Bevolkingsregister ca.1800 deel 1

13 Bevolkingsregister ca.1800 deel 2  

 

BOEKEN


1 Bevolking 1811
2 Actaregister kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente Arnemuiden 1575-1625
3
Actaregister kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente Arnemuiden 1625-1640


 GEBRUIKERSCOMPUTERS


1 Arnemuiden bevolking 1811

2 Zerk uit de kerkvloer Arnemuiden met transcriptie

  

 BIGGEKERKE  


 ORDNERS


14 Trouwboek t/m 1770

Lidmaten Hervormde kerk 1585-1637

Lidmaten Alfabetisch gerangschikt

Diversen  

14A Dopen 1583 t/m okt.1770  


 BOEKEN


1 Bevolking 1811  

  

 BUTTINGE  


RAZE 928 Schepenakten 1679-1720 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 929 Schepenakten 1720-1729 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 930 Schepenakten 1740-1758 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 931 Schepenakten 1758-1765 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 932 Schepenakten 1765-1777 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 933 Schepenakten 1778-1798 zie "Grijpskerke", ordner 17.

RAZE 941 Boedelrekening 1760-1767 zie "Grijpskerke", ordner 17.  

  

 DOMBURG  


 ORDNERS


15  Doop 1672-1810

Trouwen 1675-1810

Geboorten en Doop 1804-1810

Trouwen 1804-1811

Raze 222 Weeskamer 1713-1786

Raze 1126-1131,Domburg buiten 1691-1811  

15A Raze 1140-1140a Domburg buiten 1694-1811

Raze 194-200, 205, 209-211, 219 en 220.schepenakte 1540-1673

Raze 214, testamenten

Lidmaten 1760-1811


Diversen  

  

 BOEKEN


 Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen)  


 BOEKEN(cassette 2A)


 Overlijdensakten Domburg 1811-1940  

  

 GAPINGE  


 ORDNERS


Doopaantekeningen deel A 1589-1645

Doopaantekeningen deel B 1645-1700

Doopaantekeningen deel C 1700-1755

Doopaantekeningen deel D 1755-1810

Trouwboek Hervormde kerk 1771-1810

Actaboek 1608-1634

Lidmaten 1608-1878


Diversen  


 BOEKEN


Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)  

DTB Gapinge 1576-1810 

  

 GRIJPSKERKE  


 ORDNERS


Geboorten en doop 1765-1810

Trouwen 1764-1810

Lidmaten Herv. kerk 1604-1663 (2 delen)

Begraven 1607-1634

Begraven 1718-1812

Overlijden 1719-1760

Overlijden 1762-1811

Raze 943 Inwoners 1680-1726

Actaboek 1603-1631

Raze 967 Reg van weesakten 1680-1811

Raze 947 Schepenacten 1618-1624


Diversen  


 BOEKEN (zie cassette nr. 2)  


Bevolking 1811 (zie boek 6 Walche-ren Algemeen)  

1 Weeskamer Grijpskerke en Poppendamme (1680-1811)  

  

 HOOGELANDE  


RAZE 977 Register van verweesinge, zie "Biggekerke". ordner 17.  

  

 KLEVERSKERKE  


 ORDNERS


Lidmaten Hervormde kerk 1733-1813

Raze 1158a-b-c weeskamer 1758-1810

Diversen  


 BOEKEN, zie cassette nr.3  


Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)  

1 Overloper Nieuwerkerke en Kleverskerke 1776  

  

 KOUDEKERKE  


 ORDNERS


19 Trouwen 1806-1811

Lidmaten Hervormde kerk 1632-1733

Lidmaten Hervormde kerk 1733-1817 (deel1)

Lidmaten Hervormde kerk 1753-1817 (deel2)

Grafregister 1704-1808

Akten van Indemniteit 1802-1804

Straatnaamnummering


Diversen  


 BOEKEN, zie cassette nr.3  


1 Westwatering van Walcheren Amb.Koudekerke. Overloper 1574  

2 Westwatering van Walcheren Amb.Koudekerke. Overloper 1574  

 

  

 ST.LAURENS  


 ORDNERS


Lidmaten Hervormde kerk 1610-1629

Ondertrouw -trouwen 1600-1810

Raze 925-926  


 BOEKEN


 Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)  

  

 MELISKERKE  


 ORDNERS


20 Doop (alfabetisch gerangschikt) 1614-1619, 1723-1737,1750-1753.

Lidmaten


Diversen  


 BOEKEN


 Bevolking 1811 (zie boek 6 Walcheren Algemeen)  

  

 MIDDELBURG  


 ORDNERS


21 Diverse doopgegevens

Doopboek ref (onvolledig) 1594-1645

Doopboek ref (onvolledig) 1688-1745

Doopgetuigen ref 1595-1650

Zeeuwse predikanten geboren in Middelburg

Lijst Gereformeerde predikanten 1843-1965

22 Ondertrouw 1792-1800  

23 Klapper op ondertrouw 1792-1810  

24 Huwelijk Ref (man-vrouw) onvolledig 1580-1651  

25 Trouwgeld 1783-1810

Echtparen uit begraafboeken  

26 Huwelijkse Bijlagen 1811-t/m 1826 + index (gedeeltelijk)

     Middelburgers die voorkomen in huw.akten Koudekerke 1811-1823  

27 Middelburgers die voorkomen in huw.akten Koudekerke 1827-t/m 1830  

28 Trouwboek 1600-1800  

29 Getuigen Doop en trouw

Engelse gemeente Doop 1624-1819

Engelse gemeente Index Doop

Engelse gemeente Trouwen 1624-1810

Engelse gemeente Index Trouwen

Engelse gemeente Lidmaten 1736-1811  

30 Doopsgezinden in 1581

Doopsgezinden Trouw 1642-1685

Doopsgezinden Lidmaten 1642-1831

Lutherse kerk uittreksel geschiedenis kerk

Lutherse Lidmaten 1742-1920  

31 Joodse Gemeente 1811-1861

De Joodse begraafplaatsen in Middelburg

Waalse Gemeente Doop/trouw

Waalse Gemeente Lidmaten 1585-

Kerkeraad Herv. Gemeente 1574-1860

Diversen  

32 Begraven A t/m F  

33 Begraven G t/m K  

34 Begraven L t/m P  

35 Begraven Q t/m W  

36 Begraven 1792-1800

Index op collaterale subjecten van de stad Middelburg 1696-1806

Collatorale subjecten 1731-1752

Begraven

Transcriptie oudst gedateerde grafzerk in de Abdijkerk  

37 Collatorale successie 1650 - 1653

klapper overlijden 1923-1932

Register van overlijden in de kerken binnen de stad Middelburg door Thomas de Kok

38 Godshuizen-Ziekenhuis-Simpelhuis

549 Godshuizen naamlijst verpleegden 1818-1813

550 Verpleegden in het ziekenhuis

Zieken- en Simpelhuis

Patienten simpelhuis

Godshuizen-Ziekenhuis-Simpelhuis

1379 Hoofdgeld 500e penning 4 en 8.3.1672

1441-1564 Godshuizen Middelburg

1481-1482 Godshuizen Middelburg

1505 Weduwenbeurs 1736-1811

1537-1539 Armengoederen 1650-1701

1540 Armengoederen 1708-1799

1568a Zieken in Armenhuis vanaf 1749 (echtparen en mannen)

1179 Nieuw arch. personen in Ziekenhuis 1789-1837

1180 Nieuw arch. personen in Simpelhuis 1793-1837  

39 Armweeshuis

Handschriften verzamelingen 893

Inventaris Godshuizen 1486

Inventaris Godshuizen 1487

Inventaris Godshuizen 1488

Inventaris Godshuizen 1499

Inventaris Godshuizen 1500

Inventaris Godshuizen 1503 A en Bw

Inventaris Godshuizen 1548

Inventaris Godshuizen 1551 A en Bw

Inventaris Godshuizen 1553

Inventaris Godshuizen 1554

Inventaris Godshuizen 1557

Inventaris Godshuizen 1558

Inventaris Godshuizen 1634

Notulen Armweeshuis inv.1469, periode 24-4-1771 t/m 6-3-1797  

40 Burgerweeshuis Klapper 1718-1811

Inventaris Godshuizen 1490-1491 Kleding jongens

Inventaris Godshuizen 1492-1493 Kleding meisjes

Inventaris Godshuizen 1497 Houwkinderen

Inventaris Godshuizen 1603-1605 Kleding meisjes

Inventaris Godshuizen 1630 Houwkinderen

Inventaris Godshuizen 1936 Grootboek 1720-1781

Inventaris Godshuizen 1937-1940-1945-1950 Effecten

Inventaris Godshuizen 2024-2028 Rekening courant

Inventaris Godshuizen 2029 Goud en Zilver vanaf 1725

Inventaris Godshuizen 2035-2041 Diversen

Inventaris Godshuizen 2045-2049 Diversen

Inventaris Godshuizen 2050.1 t/m 2056.2

Inventaris Godshuizen 2057

Inventaris Godshuizen 2109 naai-en kinderschool 1758-1790

Inventaris Godshuizen 2110

Inventaris Godshuizen 1791-1812

Inventaris Godshuizen 2113A

Inventaris Godshuizen 1759-1779 Notulen  

40A Burgerweeeshuis

Notulen Burgerweeshuis inv. 1578, periode 30-5-1721 t/m 18-1-1811

40B Godshuizen

40C Stad Middelburgsambachten

       Voormalige weeskamer van Middelburg 

41 Handschr.verz. 847c-l, 849,850,852,853,894.

Middelburgse Commercie Com Test/Procuratie etc nrs 81-82- 109, 151 t/m 157, 1594 t/m 1596-1598-1601-1625

Uit stadsrekeningen 1600-1800 (Kesteloo)

Uit levensberichten van Zeeuwen (Nagtglas)

Poorters

Lidmaten

Aantekeningen

Diversen  

42 Wet en Raad  

43 Raze 115A (index)+ klapper

Raze 115B

Diversen  

44 Advertenties

Huizen

Godshuizen 1384-1 en 2

Godshuizen 1384-1

Godshuizen 1384-2 koop en verkoop

Dagboek Munninck 1653-1724  


 BOEKEN, zie cassette 3 en  en 4a.


1 Gildeboek van de boekdrukkers, boekbinders en boekverkopers  

2 Sterfhuisboeken v d Weeshuizen 1718-1809  

3 Doop- en lidmaten boek Doopsgezind 1642-1831  

4 Opname zieken- en simpelhuis  

5 Lidmaten Engelse Kerk te Middelburg  

6 Alf. bewerking van het Nagtmaelboek Evang. Luth. Gemeente  

8 Huwelijken Middelburg uit archief N.H. Gemeente Vlissingen  

9 Register van de graven in de kerken binnen de stad Middelburg opgesteld door Thomas de Kok vanaf 1656 met transcriptie
10 Adresboek van Middelburg 1919
11 Adresboek van Middelburg 1921
12 Adresboek van Middelburg 1926
13 Adresboek van Middelburg 1927

 

 

 

 

  

 NIEUW EN ST.JOOSLAND  


45 ORDNERS


 Aant. Doop- en trouwboek 1652-1809

Klapper overlijden 1933-1940

Inwoners belastingen 1692-1803

Weeskamer Raze 3320 en 3328 1680-1810

Lidmaten 1657-1712 en 1738-1812

Akten van Indemniteit 1780-1817

Klapper op boek bibl 25

Predikanten  


 BOEKEN, zie cassette 5


1. Nieuw- en Sint Joosland Bevolking 1811                                                                                                        

2. Geschiedenis en plaatsbeschrijving van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland

  

 OOSTKAPELLE  


 ORDNERS


46 Schepenakten Raze 1159 1598-1600 + index

Schepenakten Raze 1160 1649-1656 + index

Transporten/plechten Raze 1166 1637-1660 + index

Boedelinventarissen Raze 1186A 1630-1711 + index

Lidmaten

Diversen, o.a. Doop 1640 , 1644, en 1693 met indexen

Trouwen 1657/1658 , 1665-1667 en 1684 met indexen

Machtiging 1709 met index

Coll.Z.gen 60 met index

Uittreksel doopboek 2 en trouwboek 4 met indexen

Weesakten 1740-1809 met index

Dopen diversen tussen 1659 en 1771  

 

BOEKEN, zie cassette nr.5  


1 Transporten 1808-1811  

2 Transporten en plechten 1785-1808  

3 Bevolking 1811  

4 DTB 1576 - 1810  

  

 RITTHEM  


 ORDNERS  


48 Doop 1612-1675 en 1770-1777

klapper overlijden 1933-1940

Diversen o.a.

Doop 1640 + index

Doop 1693 + index

Doop 1644 + index

Trouwen 1657/1658 en 1684 + index

Trouwen 1665-1667 (index)

Machtiging 1709 + index

Coll.z. gen.60 + index

49 Huwelijken contraboek 1800-1810

Huwelijken bijlagen 188-1810

Lidmaten 1612-1639

Lidmaten (niet avondmaalsgangers) 16651688

Aangenomen lidmaten 1665-1702

Met attestatie vertrokken lidmaten 1665-1700

Dubbelgetallen ouderlingen en diakenen 1665-1688

Lidmaten 1762-1850


 BOEKEN, zie cassette nr. 5  


1 Bevolking 1811  

  

 SEROOSKERKE  


 ORDNERS


51 Doop 1676-1810

Diversen

Klapper overlijden 1933-1940  


 BOEKEN, zie cassette nr. 5, 5a en 5b  


1 De bezittingen van de abdij van Rijnsburg in Zeeland  

2 Begraven 1807-1987 en 1874-1978 (kinderen)  

3 Bevolking 1811  

4 Index DTB Serooskerke en Hondegemsambacht 1576-1810  

5 Serooskerke (Walcheren) zijn burgelijke en kerkelijke geschiedenis door B.J. de Meij

  

 SINT LAURENS  


50 ORDNERS


 Lidmaten Hervormde kerk 1610-1629

Inventaris van de archieven van de Nederlandse Hervormde gemeente Sint Laurens (1610 -1968)

Ondertrouw -trouwen 1600-1810

Weeskamer Brigdamme Raze 925-926 1689-1811

Weeskamer St. Laurens Raze 992 1729-1807

Index overlijden 1933 t/m 1940  

  

 BOEKEN: zie cassette nr. 5b en 5c  


1-3 DTB (1610-1810) op het begraafregister (1693-1810) en het lidmatenregister (1610-1810 van de Herv.gemeente van Sint Laurens en op de registers van de weesakten van Sint Laurens (1729-1807) en van Brigdamme (1689-1764 en 1768-1811).

 

  

 SOUBURG, OOST EN WEST  


47 ORDNERS


 Geboorte- Doop 1650-1810

Doopboek 3.1.1734-23.2.1777

Diversen  


 BOEKEN, zie cassette nr. 5.  


1 Bevolking 1811  

2 Van Zorgvrij tot Schoonenburg

  

 SOUBURG, WEST  


84 ORDNERS


 Diversen


Boedelrekeningen Raze 1511 1639-1809

Gerechtsrol Raze 1458 t/m 1461 1588-1653

Schepenakten Raze 1472 t/m 1474 1581-1638

Transporten Raze 1475 t/m 1482 1634-1792

Boedelrekeningen Raze 1528 1587-1640

Weeskamer Raze 1521 t/m 1524 1631-1810


Diversen  

  

 VALKENISSE  


 (voorm.gemeenten Koudekerke,Biggekerke,Zoutelande)  

 

 

 

 

 ORDNERS

 

 

 

 

51A Burgerlijke Stand eind 1969 t/m eind 1994  

  

 VEERE  


 ORDNERS


52 Aantekeningen doop 1594-1796

Aantekeningen doop 1616-1682

Aantekeningen doop 1807-1811

Aantekeningen D.T.B.

Trouwen Aantekeningen

Trouwen 1622-1627

Trouwen 1628-1635

Aant. uit de Trouwboeken van de Ger. Gemeente Veere 1625-1681

Gegevens uit archief Ned. Herv Gemeente Vlissingen betr. personen gehuwd en afkomstig uit Veere Huwelijksregister gemeente Poortvliet 1664-1749 waarbij personen vermeld uit Veere

Huwelijk in div. gemeenten van personen afkomstig uit Veere  

53 Overlijden 1622-1625 en 1705-1810

Begraafboek 1783-1804 (alfabetisch)

Overlijden (diversen)

Grafschriften in de Grote Kerk Veere

Klapper overlijden 1933-1940  

54 Lijst van lidmaten 1610-1630

Lijst van lidmaten 1651-1699 (+ingekomen attestaties)

Lijst van lidmaten ca.1655

Lijst van lidmaten 1701-1756

Lijst van Lidmaten 1610-1700

Lijst van lidmaten 1757-1776

Lijst van lidmaten 1797-1884 N.B. periode 1701-1756 en 1777-1796 ontbreekt

Alfabetische namenlijst "Poorters" 1425-1666

Alfabetische namenlijst "Poorters" 1666-1809  

55 Magistraat  

56 Weeskamer (Stad) nr's 1 t/m 15  

57 Weeskamer (Stad) nr's 16 t/m 25

Weeskamer (Stad) nr's 40,41,24 en 69,70,71.  

58 Raze nr's 343, 363, 367, 430A, 378, 379.

Armen rekening 1602 (inv. 599)

Diversen

Raze 600 Notarieel akten 1684-1688  

59 Godshuizen nr's 1 t/m 8  

60 Godshuizen nr's 9 t/m 15  

61 Weeskamer (Landvierschaar) Raze 1071-1071A, 1072 t/m 1075 en 1086

Weesakten 1 t/m 9  


 BOEKEN, zie cassette nr 6.  


1 Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 9 en 10  

2 Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 11, 12 en 13  

3 Bevolking 1811   

5 Huisnamen in Veere  

6 Het provinciaal Werkhuis in Veere, tehuis voor bedelaars, zwervers en vagebonden  

  

 VLISSINGEN  


 ORDNERS


62 Doop 1709-1810 ( A t/m L)  

63 Doop 1709-1810 ( M t/m Z)  

64 Doop 1795-1810 R.K. ( A t/m K)  

65 Doop 1795-1810R.K. ( L t/m Z)  

66 Lijst geboorte- en doop bewijzen van 1624-1796

Inv. nr's 3894-3895 archief der gemeente Vlissingen

Lijst geb.- en doop bewijzen (pers in Vlissingen geboren)

Lijst geb.- en doop bewijzen (pers niet in Vlissingen geboren)

Inv. nr's 3896-3897 archief der gemeente Vlissingen

Lidmaten 1610-1647 onvolledig

Lidmaten 1596 en 1597

Diverse aantekeningen Trouwen ca. 1599-1796

Diverse aantekeningen Trouwen 1809-1810

Diverse aantekeningen Trouwen Doop/Trouw ca. 1630-1810

Diversen  

67 Lijst van Vlissingers elders overleden

Trouw-begraven 1798-1811 R.K./Vlissingers elders overleden  

68 Begraven 1783-1809

De Joodse begraafplaatsen in Vlissingen Julianalaan en Vredehoflaan  

69 Lidmaten 1783-1823 (Waalse Kerk)

Lidmaten 1665-1811 (Doopsgezind  

70 Alf. lijst van namen bewoners gasthuis 1714-1778 ( Inv. nr. 4030 BevolkingsBoeken)

Lijst van afgenomen ziek en gekwetste opvarende van oorlogschepen 1794-1806 en 1815-1816

Lijst van stads-doktoren, chirurg. en apotheker 1580-1753

Lijst van personen met stedelijke ambten

Lijst van personen in de notulen van de verg. diaken Ned.Herv.Gemeente

Klapper overlijden 1933-1940

Diversen  

71 Poorters Boeken: Deel 1 1500-1600

Deel 2 1600-1700

Deel 3 1700-1800

Deel 4 1800-1808  

72 Weesboeken: Deel 1 Lijst van opgenomen wezen, sept 1665-mei 1786 inv.nr.4010

Deel 2 Lijst van namen wezen gaan varen naar Oost- of West_Indie

Deel 3 Lijst opgenomen wezen, mei 1785-sep 1801 inv.nr.4011  

73 Landvierschaar deel 1 Weesakten 1656-1675

Landvierschaar deel 2 1674 - 1692

Landvierschaar deel 3 1692-1739

Landvierschaar deel 4 ........

Landvierschaar deel 5 1783-1795  

74 Raze 1261-1279 en 1235  

75 Raze 1280-1295  

76 Kaapvaart 1575-1577, 1577-1587, 1703-1705.  


 BOEKEN, zie cassette 6 en 7.

 

cassette 6

1 Schepenakten v d Landvierschaar 1578-1625

 

cassette 7

Raze 1261 - 1262,

Raze 1272 - 1277. + Index op voornaam  

2 Schepenakten v d Landvierschaar

Raze 1261 - 62

Raze 1272 - 77. Index op achternaam  

3 Schepenakten v d Landvierschaar

Raze 1263 t/m 1269 index op voornaam  

4 Schepenakten v d Landvierschaar

Raze 1263 t/m 1269 index op achternaam  

5 Vlissingen, de arme zeemans en vissersbeurs 1756-1781

6 Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen door P.K. Dommisse

  

 VROUWENPOLDER  


 ORDNERS


77 -Ondertrouw 1758-1810

- Ondertrouwboek 1758-1810

- Aantekeningen Doop 1661-1810

- Aantekeningen Trouw 1661-1761

- Aantekeningen Ondertr.1661-1764

- Klapper overlijden 1931-1940

- Diversen  

 

BOEKEN, zie cassette nr.7  


1 Bevolking 1811  

2 DTB 1576 - 1810  

  

 WESTKAPELLE  


 ORDNERS


78 -Aantekeningen Doop 1672-1811

- Aantekeningen Geboorte 1743-1811

- Aantekeningen Huwelijk 1782-1810

- Aantekeningen Lidmaten 1672-1707

- Ingek./vertr.lidameten met attest.1726-1809  

79 -Volkstelling 1645

- Volkstelling 1750

-Inwoners 1810

-Inwoners 1940

-Plattegrond 1920

-Dijkwerkers

-Poorters

-Haardstedegeld

-Register van Bebouwde Eigendomsveranderingen 1815-1832

-Register van Eigendomsveranderingen van de onbebouwde eigendommen 1816-1826

-Lijst van slachtoffers, bombardement Okt.1944

-Klapper overlijden 1933-1940

-Diversen  

80 -Raze 811 t/m 830  

81 -Raze 831 t/m 869  

82 -Raze 870 t/m 898

-(Buiten Poppekerke)  

83 Raze 898 t/m 902

-Weesakten 1665-1811 Raze 1066-1067

-Raze 1019A t/m 1070

-Belastingen 1691-1701  

 

BOEKEN, zie cassette 9, 10  


1 Poortersboek 1665-1810  

2 Alf. lijst van namen uit Weesakten 1665-1811  

3 Alf. Lijst van namen uit Weesakten t.w.

-Deel 1 van 1620-1675

-Deel 2 van 1675-1747  

4 Alf. lijst van namen uit weesakten 1748-1811  

5 Bevolking binnen en buiten 1811  

6 Verpacht boek v/d molen, wijn ende bier etc.  

7 Notulenboek Ser/Poppekerke en Westkapelle buiten  

9 Brievenboek 1833-1835  

10 Rolle of Registerboek der poorterei 1665-1810  

11 Westkapelle, een familie  

12 Dorp aan de zeedijk van K.Faasse  

 

 

 ZOUTELANDE  

 

ORDNERS


84 -Aantekeningen Doop 1757-1810

-Lidmaten 1798-1811

-Weeskamer 1795-1811 Raze 1565

-Overloper 1584, Inv.nr.1155 RAZ

-Diversen

-Transcriptie oudste grafzerken Catharinakerk  

 

BOEKEN, zie cassette nr.11  

1 Bevolkingsregister 1823-1826  

2 Bevolking 1811  

3 Het Trio van Boudewijnskerke (Hofsteden in het "kerkenblock"op Walchere.

Eigenaren en baanders in het tijdvak 1567-1810 (Onderzoek J.Chr.Verhage)  

  

 28-09-2015, laatst gewijzigd 7-11-2019