Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Tholen en Sint Philipsland

ALGEMEEN

BOEKEN (zie cassette nr.1
1. Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland
2. Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 2
3. Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 3

BOEKEN (zie cassette nr.2)
4. Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 4
5. Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 5
6. Stamreeksen diverse families

ST.ANNALAND

BOEKEN (zie cassette nr.1
1. Rekening van de heerlijkheid Sint Annaland 1573-1574
2. Rekening van de heerlijkheid Sint Annaland 1589-1590
3. Rekening van de heerlijkheid Sint Annaland 1589/1599 (fragmenten) en 1599-1680
ORDNERS
1 Trouwboek 1663-1749 met index (getypt)
Trouwboek 1663-1747 (origineel)
Dodenlijst 1702-1810Namen van echtparen die voorkomen t/m 1730 in Geboortelijst, opgemaakt 1692 na de brand
Doopboek 1692-1730
Trouwboek 1663-1730
Weesboeken 1609-1730
Register Actaboeken 1693-1816
Diversen

ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Reconstructie doopboek Sint Annaland 1692-1811 door Wim de Groen
Reconstructie trouwboek Sint Annaland 1663-1810 door Wim de Groen

ST.MAARTENSDIJK

BOEKEN (zie cassette nr.1
1. Transcriptie met index stadsrekening Sint Maartensdijk 1586-1587
2. Transcriptie met index stadsrekening Sint Maartensdijk 1575-1613
3. Transcriptie met index stadsrekening Sint Maartensdijk 1692-1720
ORDNERS

2 Doopboek 1666-1697 met index (getypt) (origineel)
   Ondertrouw 1617-1637
   Trouwboek 1666-1697
   Trouwboek 1698-1810
   Overlijden 1933-1940
3 Lidmaten (1626)-1724
   Alf.lijst v lidmaten,ouderlingen en diakenen 1654-1811
   Aant. uit oude kerkrekeningen 1575-1613 en 1692-1720
   Actaboek 1687-1692
ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Aantekeningen doopboeken DTB NH Hollestelle Sint Maartensdijk, Scherpenisse en Sint Philipsland door Wim de Groen. Opmerking: Deze bestanden zijn bekend onder Sint Maartensdijk DTB 200
Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse, Oud-Vossemeer en Sint Maartensdijk door Wim de Groen
Doopboek Sint-Maartensdijk 1627-1699 reconstructie door Wim de Groen
Klapper doodlijsten Sint Maartensdijk 1710-1810 door Wim de Groen
Register van overlijden Sint Maartensdijk 1760-1811 door Wim de Groen
Opmerking: Deze bestanden zijn bekend onder DTB 132a en DTB 132b
Trouwboek Sint Maartensdijk 1627-1700 reconstructie door Wim de Groen


NIEUW VOSSEMEER

ORDNERS
4 Trouwboek 1669-1714 (met index)
BOEKEN Cassette nummer 1
Genealogische en Historische aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer: t.w:
1 Deel 1 - Aantal inwoners 1626- Lijst van huurders 1695- Algemeen
2 Deel 2 Dodenlijsten 1714-1805
3 Deel 3 Het tumult (30 Nov. 1699)
4 Deel 4 Klapper op trouwboeken van Nieuw-Vossemeer 1662-1810
5 Deel 5 Lijst van Hoeve-Eigenaren (9 febr. 1626)

OUD VOSSEMEER

ORDNERS
5 Doop/begraafboek 1710-1810
   Ondertrouw/trouw 1784-1795
   Lijst van lidmaten 1761 en 1795-1834
   Protocol Weeskamer Oud Vossemeer -1650(1666)
ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse, Oud-Vossemeer en Sint Maartensdijk door Wim de Groen
Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse, Oud-Vosmeer en Sint Maartensdijk door Wim de Groen
Begraven Oud-Vossemeer 1790-1813, reconstructie door Wim de Groen
Reconstructie Doopboek Oud-Vossemeer 1701-1834 door Wim de Groen
Trouwboek Oud-Vossemeer 1772-1934, reconstructie door Wim de Groen

ST.PHILIPSLAND

ORDNERS

6 Overlijden 1903-1940
   Diversen
   Boeken (zie cassette nr.1)
6. Een eeuw klassefoto's

ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Aantekeningen doopboeken DTB NH Hollestelle Sint Philipsland, Sint Maartensdijk en Scherpenisse door Wim de Groen. Opmerking: Deze bestanden zijn bekend onder Sint Maartensdijk DTB 200
Momorie van Successie Tholen en Sint Philipsland
Begraafboek 1702-1810 Sint Philipsland door Wim de Groen
Reconstructie Doopboek 1780-1810 Sint Philipsland door Wim de Groen
Reconstructie Trouwboek 1654-1810 Sint Philipsland door Wim de Groen

POORTVLIET

ORDNERS
7 Trouwboek 1664-1709
   Trouwboek 1750-1810
   Lijst van lidmaten 1737-1802
   Weesakten Raze 5693 1692-1715
   Diversen
BOEKEN (zie cassette nr.1)

ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Doopboek Poortvliet 1640-1810, reconstructie door Wim de Groen
Trouwboek Poosrtvliet 1664-1810 verzameling Kloet, reconstructie door Wim de Groen

SCHERPENISSE

ORDNERS
8 Doop-en huwelijksregister 1600-1735+ index
   Trouwboek 1610-1684
   Overlijden 1933-1940
   Schepenacten (Scherpenisse) Raze 5733 1605-1610
   Schepenacten (Westkerke) Raze 5947 1607-1613
   Schepenacten (Westkerke) Raze 5948 1623-1629
ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Afschriften DTB Hollestelle Oud-Scherpenisse
Dodenlijst 1710-1805 Scherpenisse, reconstructie door Wim de Groen
Doopboek 1601-1864 Scherpenisse, reconstructie door Wim de Groen
Aantekeningen doopboeken DTB NH Hollestelle Scherpenisse, Sint Maartensdijk en Sint Philipsland door Wim de Groen. Opmerking: Deze bestanden zijn bekend onder Sint Maartensdijk DTB 200
Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse, Oud-Vosmeer en Sint Maartensdijk door Wim de Groen
Reconstructie trouwboek Nederlands Hervormde kerk 1680-1810 Scherpenisse, inclusief kerkelijke inzegeningen 1807-1864
Trouwboek 1752-1808 Nederland Hervormde kerk Scherpenisse


STAVENISSE

ORDNERS
9 Doop- en trouwboek 1616-1810
   Doopboek 1807-1810
   Trouwboek 1616-1818
   Trouwboek 1807-1818
   Overleden 1805-1810
10 Lidmaten 1616-1729
Diversen
Index namen dorpsrekeningen Stavenisse ,1682-1725 en 1760-1795

BOEKEN (zie cassette nr.1)
1. Stavenisse map met index:
- Aangiften Coll.succ. Voormalige gemeente Stavenis,
- Huwelijken Stavenisse 1807-1810 / 1817-1834
- Doopboek gemeente Stavenisse 1807-1830


ZAALCOMPUTERS (digitaal)
Dodenlijst Stavenisse 1702-1810 (in werkelijkheid 1710-1805), reconstructie door Wim de Groen
Doopboek Stavenisse 1616-1810, 1812-1830, reconstructie door Wim de Groen
Klapper op Doopboek Stavenisse 1616-1810, reconstructie door Wim de Groen, oorspronkelijk van G.E. op 't
Hof
Lidmaten Stavenisse 1620-1730 afschrift Kloet door Wim de Groen
Trouwboek Stavenisse 1616-1810, reconstructie door Wim de GroenTHOLEN (Stad)

BOEKEN (zie cassette nr.1)
1. Kohier van de 100e penning op de huizen en schuren in de stad Tholen 1581
2. Kohier van de 100e penning op de huizen en schuren in de stad Tholen 1624
3. Kohier van de 100e penning op de huizen en schuren in de stad Tholen 1685
4. Tholen sacrementsgilde
5. Transcriptie met index van de stadrekening van Tholen 1586/1587
7. Wapenboek van de landmeter Korstiaen Bestebroer ad 1 juli 1785
8. Tholen (stad) - Notarieel archief (Raze 5233, 5235, 5245a, 5255) en weeskamer

ORDNERS
11 Afschrift trouwboek 1627-1645 met index op mans + vrouwsnaam
     Afschrift trouwboek 1645-1704
     Huwelijken van Tholenaren en Sint-Philipslanders in Steenbergen 1690-1800
12 Lijst van Dooden 1750-1812
     Lijst van Dooden R.K.1796-1810
     Overlijden 1933-1940
    Diversen
13 De stadsregering van Tholen 1577-1702

ZAALCOMPUTERS (digitaal)

Cohier tiende penning Schouwen-Duiveland en Tholen 1543
Extracten DTB Tholen verzameling De Vos
Het Thoolse geslacht Suurland (1620-1945) door J.M.G. Leune
Thoolse regentenfamilies 1577-1795 door A. Romijn
Memorie van Successie Tholen en Sint Philipsland door Win de Groen
Wapenboek van den landmeter Korstiaen Bestebroer AD 1-7-1785 door J.Chr. Verhage
(grafzerken, rouwboerden en wapenborden in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Tholen)


Laatst gewijzigd 09-10-2011

 

Inventaris collecties