Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

Noord-Beveland            

ALGEMEEN
Memorie van Successie, zie Zuid-Beveland Zuid en Noord Beveland
Familiegeld 1678, (zie Zuid-Beveland boek 22)

Namen van boerderijen op Noord-Beveland       


BOEKEN (zie Cassette 1+2)

1 Archief Waterschap Noord-Beveland
2 Garde Nationaal 1813
3 Bevolking 1811

4 Inschrijflijsten voor de Nationale Militie van Wissenkerke 1814-1830

5 De hofstede Donkerzicht te Kamperland 1810-1995, 5 generaties Leendertse

6 Desi Bouterse

7 Peelanders, 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders

8 Zeeuwse Historische bronnen (de winkel van Jobje Ketelaar)

9 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken
10 Nationale militie Wissenkerke 1747
11 De redding van Colijnsplaat
12 Akte Colijnsplaat 1599-1650
13 Noordbevelandse veldnamen inclusief 18 kaarten


ORDNERS

99  Personen in Noord-Beveland 17e en 18e eeuw
Diversen
De Noord-Bevelandse afstammelingen van Karel de Grote
Namen van boederijen op Noord-Beveland
Genealogische missers (Imanse en Flipse uit Harinkman, Harinkman uit Van Haamstede en Van Haamstede uit Van Heusden
100 Verzameling betreffende Noord-Beveland van J.P. van de Weele bladz. 1 t/m 170  
100a Bevolking 1700-1810 alfabetisch op voornaam met index op achternaam A-J
100b Bevolking 1700-1810 alfabetisch op voornaam K-Z (vervolg A;J)


COLIJNSPLAAT


ORDNERS

101 Doopboek 1622-1651 + index
       Doopboek 1651-1695 + index
       Doopboek 1696-1788 + index
102 Geboorten 1863-1872
       Huwelijken 1750-1810 uit Rek.boek Colijnsplaat en Wissenkerke
       Huwelijk 1852-1862
       Huwelijk 1863-1872
       Data betalingen trouw en ondertrouwgeld 1746-1810
       Overlijden 1863-1872
       Overlijden 1933-1940
       Lijst van inwoners van 41 t/m 60 jaar
       Lidmaten 1599-1692
       Lidmaten 1747-1793
       Ouderlingen/Diaken 1599-1650
       Register behorende bij Actaboek 1599-1607
       Lijst taxaties boedelscheiding, weesakten, 500ste penning etc.

       Bulletin Stichting Oude Zeeuse Kerken 27-10-1991 (Hervormde Kerk Colijnsplaat)

       Boekje over kerk Colijnsplaat tger gelegenheid heropening kerk 1981

       Het dorp aan de Oosterschelde (geschiedenis van de kerk)

KATS

ORDNERS

103 Doopboek 1745-1811
       Geboorten 1853-1862
       Huwelijk 1740-1811
       Huwelijk 1863-1872
       Overlijden 1853-1872
       Lidmaten 1659-1829 en 1752-1772
       Inwoners 1813
       Klapper op de aantekeningen betreffende Kats van C.P. Zuidweg

       Archief van de Ambachtsheerlijkheid Kats 1662-1944                                                                  

Boeken (zie Cassette 1+2)

    
KORTGENE

ORDNERS

104 Doopboek 1688-1810
       Geboren/Overlijden 1853-1863
       Huwelijk 1690-1810
       Lidmaten 1691-1810
       Actaboek 1688-1811
       Inwoners 1795
       Bevolking 1813
104a

       Telling des volks zonder onderscheid van staat of jaaren Cortgeen 24-11-1795                                                                                                                       

WISSENKERKE

ORDNERS

105 Doopboek 1700-1788 en 1662-1810
       Geboorte/Doop 1811-1854
       Aantekeningen Actaboek 1661-1742
       Aantekeningen Actaboek 1661-1808
       Aantekeningen Actaboek 1762-1815
106 Aantekeningen uit verz. de Vos nr.35
       Flitsen uit het doopboek v.d. Herv.Kerk van Wissenkerke 1661-1810 met nalezing trouwboek van de Herv.Kerk Bruinisse 1590-1676
     Trouwregister 1811-1954 Hervormde Gemeente te Wissenkerke

       Trouwen op Noord-Beveland, een verassing                                                                
       Trouwen 1750-1810 uit Rek.boeken Colijnsplaat en Wissenkerke
       Bevolking 1813
107 RAZE 3653 + index
       Raze 3677 - 3691
       Raze 3724 t/m 3742 +Index
       RAZE 3751 +Index
       RAZE 3754 - 3758
       RAZE 3754 - 3763

Plattegrond Wissenkerke

108 Alfabetische lijst Milici Nationale gem.Wissenkerke en Geersdijk 1815-1820
109 Idem van 1821-1830 Milici Nationale gem.Wissenkerke en Geersdijk1821-1830

Laatst gewijzigd 3-9-2019

 

 

 

 

 

 

 


Inventaris collecties