Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678855


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)


 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2022


Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015


INVENTARISGEGEVENS GENEALOGISCH CENTRUM

Inhoud : A. Gegevens Archieven

A1. Zeeuws Archief

A2. Vlaamse Archieven

A3. Overige Archieven

B. Inventarissen

C. Diverse Genealogische gegevens

D. Woordenboeken

A1 Zeeuws Archief

I-1 Gebundelde inventarissen deel II.
I-2 Gebundelde inventarissen .Deel I . M.P. de Bruin
I-3 Archief Staten van Zeeland . 1574-1795 . K. Heeringa
I-4 Arch. Rechtbanken , Weeskamers en notarissen Zeeuws-Vlaanderen . 1447-1796
I-5 Rekeningen etc. Hollandse Rekenkamer . Bourg/Oostenr. Tijdvak 1433-1584 .R. Fruin
I-6 Rekeningen etc. Hollandse Rekenkamer Henegouws/Beiers Tijdvak . K. Heeringa
I-7 Archief Prelaten en Edelen van Zeeland .R. Fruin
I-8 Archieven van Rijkswaterstaat in Zeeland . M.P. de Bruin. 1800-1849
I-9 Archief Reimerswaal . Ph. Fruen
I-10 Archief O.L.V.Abdij te Middelburg
I-11 Leenregisters Bewesten Schelde .R .Fruin . 1470-1535
I-12 Nadere toegang DTBL-registers Zeeland . L. Hollestelle
I-13 Genealogische Afschriften . L.Hollestelle / A.G. Menting
I-14 Overzicht van de archieven in Zeeland .J.v.Dijk
I-15 Register van charters van de Zeeuwse Rekenkamer . 1525-1784 . C. de Waard
I-16 Invent. Archieven Rekenkamer van Zeeland deel III. G.F. Sandberg
I-17 Retroacta Burgerlijke Stand in Zeeland . A.Mulder
I-18 Rechterlijke en notariële archieven 1811-1838 . D.A.Felix
I-19 Archieven prefectuur Monden der Schelde .1810-1814. P. Scherft
I-20 Archieven Gewestelijke Besturen in Zeeland.1799-1810. W.S. Unger
I-21 Genealogische Bronnen Gemeente-archief Middelburg
I-22 Archief Prov. College van Toezicht beheer Herv. Gemeenten in Zeeland
I-23 Overzicht van archivalia betreffende Heerlijkheden in Zeeland

A2 Vlaamse Archieven

A3 Overige Archieven

I-45 Rijksarchief Overijssel . Overzicht voornaamste bronnen . Uitg. NGV .

I-46 Rijksarchief Groningen . Overzicht voornaamste bronnen. Th. de Klerk .

I-47 Gemeente Arch. Middelburg . Arch. Middelburgse notarissen . W.O.Saving .

I-48 Gemeente Archief Middelburg . Genealogische bronnen .

I-49 Centr. Bur . voor Genealogie . Index DTBL-registers Zeeland .

I-50 Centr. Bur. voor Genealogie . Genealogische bronnen . C.W.Delforterie .

I-51 Archieven van s’ Gravenhage . J.Geselschap en G.t’Hart .

I-52 Centr.Bur. voor Genealogie . Bevolkingsadmin . Zeeland .Repertorium microf.

I-53 Archieven Herv. Gem. Rilland-Bath , Lillo , Liefkenshoek . A.C.Tramper .

I-54 Archieven Het Vrije van Sluis 1584-1796 . A. Meerkamp van Embden.

I-55 Oude archieven Waterschap Noord-Beveland . J.Zuurdeeg .

I-56 Het Zeeuws Prijzenhof te Vlissingen . 1575-1577 . H.Grol.

B . Inventarissen

I-60 Inventaris archief Gemeente Nisse 1583-1969 . A.P. Willeboordse .

I-61 Inventaris archief Hervormde Gemeente IJzendijke . In ZA. A.P.Franken

I-62 Inventaris archief Stad Goes . H.Uil .

I-63 Inventaris archief Gereformeerde Kerk te Goes .1836-1967 . A.J. Barth .

I-64 Inventaris archieven van de H.Magdalena-parochie te Goes . F.H. de Klerk .

I-65 Inventaris kleine archieven Gemeentearchief te Goes . J.v.Tiggelen/H.Uil .

I-66 Overzicht indices studiezaal Gemeentearchief Goes . L.J.Abelmans

I-67 Inventaris archief Gemeente Vlissingen . 2 delen . W. de Bruine .

I-68 Inventaris archieven Geref. Kerk Middelburg .1836-1917 .S.G.Francke .

I-69 Inventaris Renteambt Hulst . F.J.Truijens .1823-1960.

I-70 Inventaris archieven Nieuw- en St.Joosland .1700-1940 . E.C.v.Essen .

I-71 Inventaris archief Sint Jansteen en InghelOsenberghe. 1656-1940

I-72 Inventaris Oud Archief Zeeland deel III. . 1119-1450 . J.P.Visvliet .

I-73 Inventaris Zuid-Beveland . RAZE 1571 –3806

I-74 Inventaris Vrijzinnig Hervormden te Middelburg .1895-1981 . J.M.Smits

I-75 Inventaris archief Gemeente Retranchement . J.H.F.Schwartz . 1796-1956 .

I-76 Inventaris archief Ijzendijke . 1640-1970 . F. van der Doe .

I-77 Inventaris archief Gemeente St.Philipsland .1807-1964 .

I-78 Inventaris archief Gemeente Nieuwvliet .1630-1970 F. van der Doe .

I-79 Inventaris familiearchief Van de Stolpe .1774-1918 . S.Haan .

I-80 Inventaris archief Stichting J.C.Bal-fonds te Bruinisse .

I-81 Inventaris archief Gemeente Arnemuiden .1431-1857 . F.de Klerk .

I-82 Inventaris archief Hofstede Schenge 1959-1994 . A.J.Barth .

I-83 Inventaris archief Gemeente Wemeldinge A.J.Barth.

I-84 Inventaris archieven Gemeente Wolphaartsdijk .1699-1969 . F.de Klerk .

I-85 Inventaris Oud-archief Tholen A.Hollestelle .

I-86 Inventarissen van de Hervormde Gemeente Kloetinge .L.M.Hollestelle.

I-87 Inventaris archief Gemeente Boschkapelle. 1767-1936 .F.de Klerk .

I-88 Inventaris archief Gemeente Groede . 1626-1970. F.Doe.

I-89 Inventaris archieven St.-Laurens en Brigdamme . 1655-1966 P.W.Sijnke.

I-90 Inventaris archief Gemeente Clinge 1790-1939 .

I-91 Inventaris Weeskamers en notarissen Walch./Z-Bev./Schouwen/Tholen.

C. Diverse Genealogische gegevens

I-100 De oorkonden van de Graven van Holland .J.G.Kruisheer . Deel I.

I-100 A idem Deel II .

I-101 Oorkondenboek van Holland en Zeeland .deel I. A.C.F.Koch .

I-102 Gedrukte Archivaliën Ned. Kerkregisters en grafschriften .J.v.Tol

I-103 Lijst Parochiegeschiedenissen . Kath. Doc. Centrum Nijmegen .

I-104 Groot alfabetisch register van namen en blazoenen .

I-105 Genealogie Protestante .

I-106 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland .

I-107 Index Personeel Kon. Marechaussee

I-108 Collectie Zeeuwse Genealogien tot 2000 .

I-109 Genealogisch Onderzoek .Repertorium D.T.B. J. Booma .

D. Woordenboeken

I-115 Woordenboek voor familievorsers

I-116 Middelnederlands handwoordenboek

I-116 A idem supplement .

I-117 Woordenboekje voor woorden in de rechtskunde .

I-118 Encyclopedie van namen . A.Huizinga

I-119 Nederlands repertorium voor familienamen .

I-120 Woordenboek van voornamen . J.van der Schaar .

I-121 Ned. – Spaans Woordenboek .

I-122 Spaans – Nederl. Woordenboek

I-123 Basterdwoorden .

I-124 Vademecum Latijn-Nederlands

I-125 Spreekt U Latijn ?

I-126 Heraldiek en Genealogie

I-127 Vreemde Woorden Ned.

I-128 Woordenboek Italiaans-Duits deel I

I-129 Idem Duits-nederlands

I-130 Idem Frans-Nederlands

I-131 Idem Engels-Nederlands

I-132 Idem Grieks-Nederlands

I-133 Idem Latijn-Nederlands

I-134 Handwoordenboek Nederlands

 

Laatst gewijzigd 28-10-2014

 

 
Inventaris collecties